Protección da Saúde e Loita contra a Dopaxe no Deporte

Internacional

Contiene normativa internacional relacionada coa loita contra a Dopaxe

Aprobado na Conferencia Xeral da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO), na súa 33ª reunión, celebrada en París, do 3 ao 21 de outubro de 2005

 

Convenio contra a dopaxe, de Novembro de 1989, do Consello de Europa

Ratificado por instrumento o 29 de Abril de 1992

 

Código Mundial Antidopaxe WADA-AMA