Víctor Francos, presidente do Consello Superior de Deportes

Presidencia

Real Decreto 480/2023, do 13 de xuño, polo que se nomea Presidente do Consello Superior de Deportes, Ou.A., a don Víctor Francos Díaz.

Víctor Francos é licenciado en Dereito, con título extraordinario de carreira pola Universidade Autónoma de Barcelona, e Postgrado en Estudos Xurídicos Europeos Avanzados (UAB).
 
Desde os seus inicios na vida laboral, desempeñou o exercicio da avogacía. También exerceu a investigación universitaria (2002-2004), así como tarefas directivas, gerenciales e de coordinación de gabinetes e equipos en diferentes ámbitos da administración pública.
 
Así, foi director de Relacións parlamentarias da Presidencia da Generalitat (2006-2010) e asesor da Deputación de Barcelona (2015-2016).
 
Tamén foi director do Parque Tecnolóxico do Vallès (2018-2019) e director de Relacións Institucionais e Comunicación Corporativa do Consorcio da Zona Franca de Barcelona (2019-2020).
 
Ha desempeñado o posto de director do Gabinete do ministro de Sanidade e foi secretario de Estado de Política Territorial e Función Pública. Desde xullo de 2021 ata o seu nomeamento como presidente do CSD en xuño de 2023, Víctor Francos foi o secretario xeral de Cultura e Deporte do Ministerio de Cultura e Deporte.