Licenzas

Los ficheiros que a seguir se presentan recollen datos estatísticos correspondentes ao nº de Licenzas e de Clubs federados das diferentes Federaciones Españolas, tanto a nivel estatal, como desagregados ámbitos territoriais (Comunidades Autónomas)

Los datos proceden, da información facilitada por cada Federación Española para a elaboración das Memorias anuais correspondentes, e dos datos achegados, ademais, pola Mutualidade Xeral Deportiva.

El cruzamento de ambas as informacións realizouse a nivel de cada ámbito territorial, recolléndose para cada Federación Territorial o número de Licenzas maior entre as indicadas pola Federación Española correspondente e a Mutualidade Xeral Deportiva.

El número total de Licenzas indicadas para cada Federación Española é o resultado do sumatorio do número de Licenzas de cada Federación Territorial.

Se presenta igualmente unha información histórica de Licenzas federadas desde 1941 ata o último ano finalizado.