Convocatoria de Axudas a mulleres deportistas no ano 2022

El 19 de marzo publicouse no BOE o extracto da  Resolución da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se convocan axudas ás Federacións Deportivas Españolas para axudas a mulleres deportistas no ano 2022.

Para acceder ao BOE: Extracto da Resolución do 16 de marzo da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se convocan axudas a mulleres deportistas no ano 2022 

Esta convocatoria vai destinada a axudas a mulleres deportistas para as seguintes situacións:

-              Ayudas para maternidade a mulleres que teñan a consideración de deportistas de alto nivel (DAN) por nacemento, adopción ou acollemento durante o ano 2021.

-              Ayudas a mulleres deportistas DAN e/ou integrantes de equipos nacionais, para conciliación da vida deportiva e familiar con fillos/as menores de tres anos con matrícula en centros de educación infantil, gardarías ou a cargo de persoal coidador, no ano 2022.

-              Ayudas a mulleres deportistas DAN e/ou integrantes de equipos nacionais, para formación académica regulada referida ao curso académico 2021-2022, co fin de iniciar ou proseguir ensinos conducentes á obtención dun título ou certificado de carácter oficial con validez en todo o territorio nacional.

El prazo para presentar solicitudes abriuse o día 21 de marzo, finalizando o 8 de abril. Para máis información, así como para a súa solicitude e tramitación, dirixirse á ligazón da Sede Electrónica do Consello Superior de Deportes :

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaConvocatoria.aspx?idRes=423&idProcedimiento=94