Accessibilitat

L'accessibilitat és un objectiu prioritari del Consell Superior d'Esports. Els continguts del nostre portal han de ser accessibles a tots els ciutadans, sense discriminar a ningú per les seues capacitats o la tecnologia que utilitze. 

Este portal ha sigut desenvolupat seguint les pautes de prioritat 2 d'accessibilitat (adequació al nivell "AA") definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WACG) per la iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del World Wide Consortium (W3C).

No obstant açò, la mera satisfacció d'estos criteris no garantix per si sola un accés fàcil a tots els nostres continguts, per la qual cosa seguim treballant per a tractar de cobrir el major nombre possible de prioritats 3 d'accessibilitat (adequació al nivell "AAA").

Per a contactar amb el servici d'accessibilitat de la web del Consell Superior d'Esport, envie un correu al servici de publicació web

Última revisió d'accessibilitat: Desembre de 2018