Sobre el CMED

En funcionament des de fa més de cinquanta anys, el Centre de Medicina de l'Esport (CMED) és l'únic amb caràcter estatal a Espanya. Les seues funcions se centren en l'estudi i seguiment dels esportistes d'alta competició respecte a la seua valoració funcional i la protecció de la seua salut, complementades amb investigació, promoció i intervenció en protocols mèdics. En el CMED s'efectuen reconeixements mèdic-esportius a més de 1000 esportistes espanyols cada any, entre Esportistes d'Alt Nivell i Esportistes d'Alt Rendiment, prestant una especial dedicació (per la seua ubicació)  als esportistes residents en el Centre d'Alt Rendiment de Madrid (Residència Joaquín Blume) del Consell Superior d'Esports.

Per als esportistes que són atesos en el CMED un reconeixement mèdic complet inclou: laboratori clínic, antropometría, cardiologia, fisiologia d'esforç, aparell locomotor, diagnòstic per la imatge i dinàmica plantar, i medicina, endocrinologia i nutrició. A més, si així es considera, es realitzen altres exploracions dins de les Unitats de Control del rendiment, Fisioteràpia, Psicologia i Readaptació física.

D'altra banda, al llarg de la temporada esportiva, es fan proves o exploracions per al control de l'entrenament o el seguiment de certes patologies, a petició dels metges del CMED i de les Federacions esportives espanyoles.

Certes exploracions o proves complementàries es realitzen en altres Centres sanitaris concertats amb el CMED.