Estatut del CSD

Enllaç al text integre del Reial decret 460/2015, de 5 de juny, pel qual s'aprova l'Estatut del Consell Superior d'Esports. El CSD és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Cultura i Esport, les competències del qual i òrgans rectors es regulen en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport.

Text complet: Reial decret 460/2015