Convocatòria d'ajudes a les Federacions per al Programa Dona i Esport l'any 2022

El nou termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 3 de gener de 2022 a les 23:59

Con motiu dels problemes d'accés a la seu electrònica, s'admetrà de forma excepcional la presentació de sol·licituds a través del Registro Electrónico Común (Xarxa SARA).

El 27 de novembre s'ha publicat en el BOE l'extracte de la  Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes a les Federaciones Deportivas Españolas per al Programa Dona i Esport l'any 2022.

Para accedir al BOE: Extracto de la Resolución, de 24 de novembre, de la Presidència del Consell Superior d'Esports (https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/boe-b-2021-48441.pdf)

Esta convocatòria va destinada a ajudes a Federacions Esportives Espanyoles, amb la finalitat de promocionar, facilitar i incrementar la participació femenina en tots els àmbits de l'esport, l'any 2022, amb alguna de les següents finalitats:

1.- Promoció i difusió de la dona en l'esport.

2.- Ajudes per a la formació.

3.- Ajudes a desplaçaments de tècniques, jutgesses i personal federatiu.

4.- Ajudes per a l'elaboració de Planes d'Igualtat.

5.- Ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a contractacions.

Segons Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports,  publicada el dissabte 18 de desembre en el BOE, s'amplia el termini per a la presentació de sol·licituds fins al 3 de gener de 2022 a les 23:59.

Per a més informació, així com per a la seua sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

 https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?cosia=201644&idRes=415