Modificaciones normativas

Modificacions normatives

Aquest accés conté, a efectes merament informatius, les propostes de modificació (PDF) de les normes de les Federacions Esportives Espanyoles, de les Lligues Professionals i altres associacions esportives, que actualment estan en tràmit i que han sigut presentades per a la seua aprovació definitiva per la Comissió Directiva del CSD i aquelles ja tramitades i vigents.