Estadístiques, enquestes i informes

Encuesta d'hàbits esportius 2020

La enquesta, pertanyent al Pla Estadístic Nacional 2017-2020, ha sigut realitzada pel Ministeri de Cultura i Esport al costat del Consell Superior d'Esports, i ha comptat amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Estadística en el seu disseny mostral. Dirigida a persones de 15 anys d'ara endavant, la seua finalitat principal és obtindre indicadors relatius als hàbits esportius dels espanyols. Fecha de Publicació: Juny de 2021.

Enlaces a enquestes anteriors:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anuaris d'Estadístiques Esportives

Publicacions elaborades per la Divisió d'Estadística i Estudis de la Secretaria General Tècnica del Ministeri, que arrepleguen la selecció dels resultats estadístics més rellevants de l'àmbit esportiu elaborats a partir de les múltiples fonts estadístiques disponibles. L'interés d'estos treballs és facilitar una ferramenta útil per a un coneixement objectiu de la situació del sector esportiu a Espanya i de la seua evolució.

Data de publicació de l'Anuari d'Estadístiques Esportives 2022: 26 de maig de 2022

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPORTEData

Sistema que utilitza el Ministeri per a l'emmagatzematge i difusió de resultats estadístics de l'àmbit esportiu en Internet. Inclou la major part de la informació estadística esportiva que el Ministeri produïx, sistematitza o difon i incorpora les metodologies corresponents a la mateixa.