Convocatòries d'eleccions de les Federacions Esportives Espanyoles

Con la fi de reforçar la transparència dels processos electorals, s'establixen obligacions addicionals en matèria de publicitat i difusió de les convocatòries i la informació electoral, establint de forma expressa la necessitat d'inserir esta informació en les pàgines web de cada Federació el que, de fet, és pràctica habitual en la majoria de Federacions esportives espanyoles