Ajudes econòmiques a esportistes

Els esportistes espanyols poden rebre ajudes econòmiques de diferents institucions públiques o privades (clubs, federacions, comunitats autònomes, Consell Superior d'Esports, Programa ADO i ADOP, Comité Olímpic Español, Comité Paralímpic Español etc.). En l'àmbit de l'Estat existixen els següents programes d'ajudes econòmiques a esportistes:

>>> ELS PROGRAMES ADO ADOP que concedixen beques a esportistes i els seus entrenadors per al suport de la preparació olímpica i paralímpica.

>>> AJUDES ECONÒMIQUES PER RESULTATS ESPORTIUS CSD, El CSD concedix estes ajudes a esportistes per resultats internacionals a través de les subvencions anuals a les Federacions Esportives Espanyoles, que són les que han de sol·licitar-les i concedir-les al seu torn als esportistes. Els criteris exigits figuren en els annexos finals de les Resolucions que anualment publica el CSD i que es poden consultar en l'enllaç que figura al principi d'este paràgraf. En el següent enllaç es pot descarregar el document per al càlcul d'aquestes ajudes:

>>> SUPORT Als ESPORTISTES ESPANYOLS QUE PARTICIPEN EN COMPETICIONS INTERNACIONALS, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

>>> AJUDES PER A FOMENTAR LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS DONEN SUFRAGANT EL COST DE LES SEUES QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL, que han de ser sol·licitades per les Federacions Esportives Espanyoles respectives segons convocatòria anual.

Així mateix i a través de les subvencions que el CSD concedix a les Federacions Esportives Espanyoles, es financen programes propis de beques en aquelles que els tinguen desenvolupats.

Els esportistes poden rebre un altre tipus d'ajudes institucionals o privades, depenent dels seus clubs, ajuntaments, comunitats autònomes, etc. Estes últimes també solen tindre programes propis d'ajudes econòmiques a esportistes.