Data BOE: 22/12/2020

Resolució de 14 de desembre de 2020, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2020.

El nombre total d'esportistes és de 227.