Data BOE: 30/12/2019

Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al segon llistat de l'any 2019.

El nombre total d'esportistes és d'1.438.