I Conferència Sectorial d'Esport

I Conferència Sectorial d'Esport

El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, va presidir el passat 23 de juliol de 2018 la constitució de la primera Conferència Sectorial d'Esport de la història. La reunió celebrada en el Consell Superior d'Esports va comptar amb la presència de consellers d'Esports de les comunitats autònomes amb competència en matèria esportiva.

Aquesta iniciativa suposa elevar el grau d'interlocució existent fins ara entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats i ciutats autònomes, i mostra la importància que té per a aquest Govern el desenvolupament del principi de cooperació entre les diferents administracions públiques referent a l'esport.

El ministre de Cultura i Esport va exposar les principals línies d'actuació del seu departament en matèria d'esport que estaran basades en el foment de l'activitat física i esportiva i en la promoció de l'esport femení i l'esport inclusiu. “Estem molt satisfets perquè tots els presents hem estat d'acord en la necessitat de la cooperació mútua respectant l'àmbit de competències i d'actuació però coordinats necessàriament per a millorar la vida dels esportistes, la pràctica esportiva i la gestió de l'esport”, va manifestar José Guirao.

El ministre de Cultura i Esport va destacar l'acord de tots els presents en la reunió per a l'impuls d'una futura Llei de l'Esport. “Tenim una Llei de 1990, que ha sigut molt positiva en moltes aspectes. Però l'evolució que ha tingut l'esport és aquests anys fa que necessitem un nou marc normatiu que incloga, entre uns altres, aspectes relacionats amb l'esport femení i l'esport inclusiu”, ha assegurat. “En aquesta primera reunió de la Conferència Sectorial d'Esport hem creat dos grups de treball per a engegar, alhora que els treballs d'elaboració de la nova llei, una estratègia per a la promoció de l'esport femení i l'esport inclusiu i una altra per a la promoció de l'esport dedicada a tots els ciutadans com a element de millora de la salut, la convivència i la integració social”.

Punt de partida per a millorar la col·laboració i la coordinació

La constitució d'aquesta Conferència Sectorial de l'Esport és el punt de partida per a millorar la col·laboració i la coordinació en aspectes relacionats amb l'esport com el desenvolupament de l'activitat esportiva general, el desenvolupament de l'activitat físic-esportiva entre els hàbits de vida saludable, la programació de l'esport escolar i universitari, la normativa sobre les instal·lacions esportives, la lluita contra el dopatge o la preparació i integració social i professional dels esportistes d'alt nivell.  

A més, com a òrgan de suport a la Conferència Sectorial, s'ha creat la Comissió Sectorial d'Esport, presidida per la presidenta del Consell Superior d'Esports, María José Regna, i de la qual formaran part els responsables autonòmics en aquesta matèria amb rang mínim de director General.

Integrants de la Conferència Sectorial d'Esport

La Conferència Sectorial estarà integrada pel ministre de Cultura i Esport, que la presideix, els consellers de les comunitats i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla competents en matèria d'esport, la presidenta del Consell Superior d'Esports, el director General d'Esports, el sotssecretari del Ministeri de Cultura i Esport i un representant del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. 

A més, i en funció dels assumptes a tractar, podran assistir a les reunions experts per les qualitats de les quals, coneixement o experiència s'estime convenient el seu assessorament.

A la reunió han assistit representants dels governs autonòmics de: Illes Balears, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Castella – La Manxa, Catalunya, Andalusia, Cantàbria, Extremadura, Aragó, Astúries, La Rioja, Madrid, Galícia, Murcia, Canàries i Navarra, amb les absències de País Basc, Ceuta i Melilla.