Relació d'ingressos en la ROMD

 

  GUARDONATS 2019

  Madrid, 20 de novembre de 2019.-  La presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), María José Regna, després de valorar

  Medalles 2019

  historials esportius i professionals ha concedit l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu (ROMD) a diverses entitats i esportistes. Estes distincions han sigut ja publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat.

  En la categoria de Medalles d'Or s'incorporen al Real Orde el triatleta Mario Mola, els jugadors de bàsquet Juan Carlos Navarro i Laia Palau, el comunicador Michael Robinson, el gestor esportiu Gabriel Sáez, el medallista paralímpic Ricardo Tín, i a títol pòstum, la jugadora de golf Celia Barquín.

  En la categoria de Plaques d'Or, es resol la incorporació a la ROMD al Club Arenas de Getxo, la Creu Roja Espanyola, la Selecció Femenina de Bàsquet, el Sevilla FC i Iberdrola.

  Els que han sigut distingits amb la Medalla de Plata són: Berta Betanzos, Lucas Eguibar, Nuria Fernández, Regino Hernández, Luis Alberto Hernando, Sylvana Mestre, Tara Pacheco van Rijnsoever, Íñigo Peña, Gisela Polit, Damián Quintero, José Manuel Ruiz, Sandra Sánchez, Nikoloz Sherazadishvili i Albert Torres. Per la seua part, la Gasol Fundation, la Selecció Femenina d'Hoquei sobre Patins i el Stadium Casablanca Saragossa s'incorporen a la ROMD en la categoria de Plaques de Plata.

  Finalment, en la categoria de Medalles de Bronze són: Fernando Alarza, Juan Bautista, María Bernabéu, Ana Boada, Josué Brachi, Miguel Ángel Bufalá, Héctor Cabrera, Fernando Càceres, Ana Carrasco, Aina Cid, Francisco Cubelos, Astrid Fina, Carlos Garrot, Rodrigo Germade, Amador Granados, Pablo Jaramillo, Carlos Llavador, Pedro Maroto, Alex Márquez, Jaime Martínez, Andrés Eduardo Mata, Joan Mir, Sebastián Mora, Joan Munar, Abel Mustieles, Amaya Gosava, Ana Peleteiro, Deliber Rodríguez, José Luis Vaquer i Joan Vila. I, a més, la Fundació També ha sigut distingida amb la Placa de Bronze.
   
  Les noves incorporacions a la ROMD responen al necessari reconeixement i estímul de qui s'han distingit de forma eminent en la pràctica esportiva, en l'ensenyament de l'Educació Física, o en la direcció, organització, promoció i desenvolupament de l'Educació Física i de l'Esport.

   Enllaç a la resolució: https://boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/boe-a-2019-16622.pdf

   

  GUARDONATS 2016

  Condecoracions

  Resolució de 21 d'octubre de 2016, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en les seues diferents categories.

      ◦    PDF (BOE-A-2016-10449 - 4 págs. - 180 KB)

      ◦    Altres formats

  GUARDONATS 2015

  Arreplega els guardonats amb la distinció del Real Orde del Mèrit Esportiu l'any 2015, que es concedix com a reconeixement i estímul a qui es distingixen de forma eminent en la pràctica esportiva, en l'ensenyament de l'Educació Física, o en la direcció, organització, promoció i desenvolupament de l'Educació Física i de l'Esport.

  GUARDONATS 2014

   

  Guardonats 2014

  Arreplega els guardonats amb la distinció del Real Orde del Mèrit Esportiu l'any 2014, que es concedix com a reconeixement i estímul a qui es distingixen de forma eminent en la pràctica esportiva, en l'ensenyament de l'Educació Física, o en la direcció, organització, promoció i desenvolupament de l'Educació Física i de l'Esport.

   

  Resolucions del BOE 2014

  • Resolució de 13 d'octubre de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Medalla d'Or, a don Patrick Baumann.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 270 de 07/11/2014)
  Més... (Referencia BOE-A-2014-11543) 

  • Resolució de 20 d'octubre de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es corregixen errors en la de 31 de juliol de 2014, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 270 de 07/11/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-11544) 

  • Resolució de 9 de setembre de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Medalla d'Or.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 235 de 27/09/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-9812) 

  • Correcció d'errors de la Resolució de 31 de juliol de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 208 de 27/08/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-8954) 

  • Resolució de 31 de juliol de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 195 de 12/08/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-8675) 

  • Resolució d'1 de juliol 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Medalla d'Or, a don Javier Lozano Cid.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 171 de 15/07/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-7517) 

  • Resolució d'1 de juliol de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa d'Or, a l'entitat Club de Golf Sant Cugat.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 171 de 15/07/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-7518) 

  • Resolució de 28 de maig de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa de Bronze, a l'entitat Estadi Miralbueno L'Olivar.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 140 de 10/06/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-6161) 

  • Resolució de 30 de maig de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Medalla d'Or, a Mr. Gian-Franco Kasper.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 140 de 10/06/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-6162) 

  • Resolució de 10 de març de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa de Plata, a Danone, SA.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 75 de 27/03/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-3300) 

  • Resolució de 10 de març de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa de Bronze, a la Lliga Nacional de Futbol Sala.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 71 de 24/03/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-3142) 

  • Resolució de 20 de gener de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa de Bronze, al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallés.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 29 de 03/02/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-1116) 

  • Resolució de 21 de gener de 2014, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Medalla d'Or, a don Joan Roma Cararach i don Marc Menge Camps.

  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE 29 de 03/02/2014)

  Més... (Referencia BOE-A-2014-1117)

  GUARDONATS 2013
  • Resolució de 14 de juny de 2013. [BOE]
  • Resolució de 30 de juliol de 2013. [BOE]
  • Resolució de 12 de setembre de 2013. [BOE]
  • Resolució de 27 de setembre de 2013. [BOE]

   

  Resolució de 14 de juny de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa d'Or al Club Ciclista Burgalés.

  En virtut de les atribucions conferides en el punt 2 de l'article 5 Reial decret 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, i en el punt 4 de l'article 16 de l'Orde PRE/1430/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Orde de 24 de setembre de 1982, per la qual aprova el Reglament que establix les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en el Club Ciclista Burgalés, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en la categoria Placa d'Or.

  Madrid, 14 de juny de 2013.–El President del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal Carro.

   

   

  Resolució de 30 de juliol de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa d'Or a la Federació Biscaina de Futbol i al Club Esportiu Banyoles.

  En virtut de les atribucions conferides en el punt 2 de l'article 5 Reial decret 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, i en el punt 4 de l'article 16 de l'Orde PRE/1430/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Orde de 24 de setembre de 1982, per la qual aprova el Reglament que establix les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en la Federació Biscaina de Futbol i el Club Esportiu Banyoles, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en la categoria Placa d'or.

  Madrid, 30 de juliol de 2013.–El President del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal Carro.

   

  Resolució de 12 de setembre de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Placa d'Or a l'Excm. Ajuntament de Barcelona i a la Real Federació Espanyola de Natació i en categoria de Placa de Plata a la Federació Catalana de Natació.

  En virtut de les atribucions conferides en el punt 2 de l'article 5, Reial decret 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, i en el punt 4 de l'article 16 de l'Orde PRE/1430/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Orde de 24 de setembre de 1982, per la qual aprova el Reglament que establix les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en l'Excm. Ajuntament de Barcelona, i en la Real Federació Espanyola de Natació, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en la categoria placa d'or. Així mateix, en categoria placa de plata a la Federació Catalana de Natació.

  Madrid, 12 de setembre de 2013.–El President del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal Carro.

   

  Resolució de 27 de setembre de 2013, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories.

  En virtut de les atribucions conferides en l'en el punt 2 de l'article 5 del Reial decret 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, que crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, el punt 4 de l'article 16 de l'Orde PRE/1430/2010, de 21 de maig, el qual modifica l'Orde de 4 de setembre de 1982, que aprova el Reglament i les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en els historials esportius i professionals de les persones i entitats que a continuació s'indiquen, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en les categories que s'assenyalen:

  • Plaques d'or

  Agrupació Excursionista Catalunya.

  Club de Golf El Prat.

  Club Esportiu Fortuna.

  Federacion Espanyola de Muntanya i Escalada.

  Federació Madrilenya de Futbol.

  Real Club de la Porta de Ferro.

  Real Federació Espanyola de Taekwondo.

  Real Golf Club de Sant Sebastià.

  Reial Societat de Golf de Neguri.

  Reial Societat Espanyola d'Alpinisme Peñalara.

  Societat Sierra Nevada.

  Unió Excursionista Vic.

  • Medalles d'or

  Il·lma. Sra. Sra. Marina Alabau Neira.

  Il·lma. Sra. Sra. Michelle Alonso Morales.

  Il·lm. Sr. D. Luis Estimat Tarodo.

  Il·lm. Sr. D. Eleuterio Antón Palacios.

  Il·lm. Sr. D. Enrique Boned Guillot.

  Il·lm. Sr. D. Antoni Bou Mena.

  Il·lm. Sr. D. Alfonso Cabell Llamas.

  Il·lm. Sr. D. Carlos Campos López.

  Il·lm. Sr. D. David Casinos Sierra.

  Il·lm. Sr. D. Jesús Castellanos Pobla.

  Il·lma. Sra. Sra. Tamara Echegoyen Domínguez.

  Il·lm. Sr. D. José María Epalza Solano.

  Il·lm. Sr. D. José Antonio Expósito Piñero.

  Il·lma. Sra. Sra. Andrea Fuentes Fache.

  Il·lma. Sra. Sra. Matilde García Duarte.

  Il·lm. Sr. D. Mateo Garralda Larumbe.

  Il·lm. Sr. D. Francisco Javier Gómez Noya.

  Il·lm. Sr. D. Joel González Bonilla.

  Il·lm. Sr. D. David Llaurado Calder.

  Il·lm. Sr. D. Jorge Lorenzo Guerrero.

  Il·lm. Sr. D. Juan Ignacio Mayorga García (A Títol Pòstum).

  Il·lm. Sr. D. Juan José Muñoz Benito.

  Il·lma. Sra. Sra. Ángela Pumariega Menéndez.

  Il·lm. Sr. D. Javier Rodríguez Nebreda.

  Il·lm. Sr. D. Sebastián Sales Paus.

  Il·lma. Sra. Sra. Laia Sanz Pla.

  Il·lm. Sr. D. Francisco Seirul-El Vargas.

  Il·lm. Sr. D. Albert Soler Sicília.

  Il·lm. Sr. D. Alberto Suárez Laso.

  Il·lma. Sra. Sra. Sofia Bou Prieto-Puga.

  Il·lm. Sr. D. Christian Venge Balboa.

  Il·lm. Sr. D. David Villaverde Page.

  • Plaques de plata

  Estació La Molina.

  • Medalles de plata

  Sr. D. Abderrahman Ait Khamouch Badaui.

  Sr. D. Juan José Estret Hernández.

  Sr. D. Juan José Aramburu Amorena.

  Sr. D. Jordi Bargallo Poch.

  Sra. Dña Ruth Beitia Vila.

  Sra. Sra. Mireia Belmonte García.

  Sra. Dña Josefa Benítez Guzmán.

  Sr. D. Borja Blanco Gil.

  Sra. Sra. Alba Cabell Genoll.

  Sra. Sra. Ona Carbonell Ballestero.

  Sr.D. Fernando Carpena Pérez.

  Sr. D. Eugenio Casillas Marieta.

  Sr. D. Víctor Claver Arocas.

  Sra. Sra. Elena Congost Mohedano.

  Sr. D. Cayetano Cornet Pamies.

  Sra. Sra. Verónica Quadrat Devesa.

  Sr. D. Cristian Domínguez Barris.

  Sr. D. Jorge Propietàries de Galarza.

  Sr. D. Ernesto Enríquez Fernández.

  Sra. Sra. Concepción Escatllar Fernández de Missa.

  Sra. Sra. Beatriz Fernández Ibáñez.

  Sra. Sra. Begoña Fernández Molins.

  Sr. D. Alberto Fernández Muñoz.

  Sr. D. Sergio Fernández Vila.

  Sr. D. Enrique Floriano Millán.

  Sra. Sra. Montserrat García Alonso.

  Sr. D. Nicolás García Hemme.

  Sra. Sra. Sarai Gascón Moreno.

  Sra. Sra. Thais Henríquez Torres.

  Sr. D. Serge Jonas Ibaka Ngobila.

  Sr. D. Kilian Jornet Burgada.

  Sr. D. Sergio Llull Melia.

  Sr. D. Juan López Mora.

  Sr. D. Miguel Luque Àvila.

  Sra. Sra. Marta Furte González.

  Sra. Sra. Mercedes Mendiola Moriano.

  Sr. D. Jordi Morales García.

  Sra. Sra. Mayalen Noriega Belasteguigoitia.

  Sra. Sra. Noelia Oncina Moreno.

  Sr. D. Carlos Ortiz Jiménez.

  Sr. D. Luis Parramón Sarrate.

  Sra. Sra. Carmen Pérez Ollo.

  Sr. D. Iván Ernesto Pérez Vargas.

  Sra. Sra. Teresa Portela Rivas.

  Sr. D. José Enrique Porte Lareo.

  Sr. D. Sergio Rodríguez Gómez.

  Sr. D. Juan Antonio Saavedra Regnat.

  Sr. D. Víctor Sada Remisa.

  Sr. D. Fernando San Emeterio Lara.

  Sr. D. Valeriano Tejero Domínguez.

  Sr. D. Jesús Tortosa Albereda.

  Sra. Sra. Maider Unda González d'Audicana.

  Sr. D. Álvaro Valera Muñoz Vargas.

  Sr. D. Luis Vaquerizo Santamaría.

  Sr. D. José Antonio Villanueva Trinidad.

  • Plaques de bronze

  Club Atletisme Platges de Castelló.

  Equip Español de Polo.

  Equip Paralímpic de Futbol 5.

  • Medalles de bronze

  Sra. Sra. Macarena Aguilar Díaz.

  Sr. D. Oier Aizpurua Aranzadi.

  Sr. D. Antonio Albacete Martínez.

  Sra. Sra. Neli Carla Alberto Francisca.

  Sra. Sra. Jessica Alonso Bernardo.

  Sr. D. Jorge Alonso González.

  Sr. D. Jesús Álvarez Cervantes.

  Sra. Sra. Vanessa Amorós Quiles.

  Sr. D. Javier Llaures Rodríguez.

  Sr. D. Luis Arnáiz Arizmendi.

  Sr. D. José Luis Astiazarán Iriondo.

  Sra. Sra. Marta Bach Pascual.

  Sr. D. Ramón Balius i Juli.

  Sra. Dña Andrea Barno San Martín.

  Sra. Sra. Clara Basiana Cañellas.

  Sr. D. Ramón Besa i Camprubí.

  Sra. Sra. Andrea Blas Martínez.

  Sr. D. Walter Bouzan Sánchez.

  Sr. D. Ángel Cap Martín.

  Sr. D. Jorge Cardona Márquez.

  Sr. D. Marco Carreira Corredoira.

  Sra. Sra. Elisabeth Chavez Hernández.

  Sra. Sra. Maialen Chourraut Yurramendi.

  Sra. Sra. Mihaela Ciobanu Ciobanu.

  Sr. D. Miguel Ángel Clemente Solano.

  Sra. Sra. Ana Copat Amorós.

  Sr. D. José Luis Corrochano Sánchez.

  Sra. Sra. Melanie Costa Schmid.

  Sra. Sra. Margalida Crespi Jaume.

  Sr. D. Íñigo Cuesta López de Castro.

  Sr. D. José Ramón de la Morena Pozuelo.

  Sr. D. Carlos del Camp Cues.

  Sr. D. Maurice Far Eckhard Tio.

  Sra. Sra. Patricia Elorza Eguiara.

  Sr. D. Dagoberto Escorcia González.

  Sra. Sra. Ana Espar Llaquet.

  Sra. Sra. Laura Ester Ramos.

  Sr. D. Xabier Etxaniz Peña.

  Sr. D. Ioseba Fernández Fernández.

  Sr. D. Álvaro Fernández Fiuza.

  Sr. D. Ramón Ferro Déu.

  Sra. Sra. Marta Figueras-Dotti Blasco.

  Sr. D. Cesáreo Flors Lozano.

  Sra. Sra. Deborah Font Jiménez.

  Sr. D. Jesús Galilea Muñoz.

  Sr. D. José Vicente García Acosta.

  Sr. D. Francisco García Caridad.

  Sr. D. Miguel García Fernández.

  Sra. Sra. María del Carmen García Godoy.

  Sr. D. José García Grossocordon.

  Sr. D. Roberto Gómez Chaves.

  Sr. D. Óscar Graña Blanco.

  Sr. D. Santiago Guerrer Rierol.

  Sr. D. Pablo Hernández Moll.

  Sr. D. Elías Israel Garzón.

  Sra. Sra. Laura Kim Kim.

  Sra. Sra. Paula Klamburg Roque.

  Sr. D. Manuel Lama Jiménez.

  Sr. D. Vicente Lli Lloris.

  Sr. D. Ángel Luis López de la Font.

  Sr. D. Miguel Ángel López García.

  Sra. Sra. Marta López Herrero.

  Sra. Sra. Laura López Ventosa.

  Sr. D. Salvador Lluna Torres.

  Sr. D. Juan Francisco Marcos Becerro.

  Sr. D. José Antonio Mari Alcaraz-García.

  Sra. Sra. Carmen Dolores Martín Berenguer.

  Sra. Sra. Olga Martín Muñoz.

  Sr. D. Francisco Martín Varela.

  Sr. D. Miguel Ángel Méndez Alcázar.

  Sra. Sra. María Mónica Merenciano Herrero.

  Sra. Sra. Ona Meseguer Flaque.

  Sra. Sra. Lorena Miranda Daurat.

  Sra. Sra. Irene Montrucchio Beaus.

  Sr. D. José Ramón Morandeira García Lacruz (A Títol Pòstum).

  Sra. Sra. Sara Moreno López.

  Sr. D. Diego Javier Muñoz Sánchez.

  Sra. Sra. Ainhoa Murua Zubizarreta.

  Sr. D. Patxi Mutiloa Aldazabal.

  Sra. Sra. Silvia Navarro Giménez.

  Sra. Sra. Matilde Ortiz Reyes.

  Sr. D. Roberto Palomar Fernández.

  Sr. D. Miguel Pablo Pardo González.

  Sra. Sra. Jennifer Pareja Lisalde.

  Sr. D. Iván Parejo Real.

  Sr. D. Josep Pedrerol Alonso.

  Sra. Sra. Pilar Peña Carrasco.

  Sra. Sra. Elisabeth Pinedo Sáenz.

  Sr. D. Sergi Pujalte García.

  Sr. D. Julián Redó Pérez.

  Sra. Sra. Isabel Resina Molina.

  Sr. D. Gerardo Riquelme García.

  Sr. D. Juan Carlos Rivero Nieto.

  Sr. D. José Manuel Ruiz Reyes.

  Sr. D. José Sámano Bueno.

  Sr. D. Ángel Santamaría Cuevas.

  Sr. D. Víctor Santamaría Montero.

  Sr. D. Juan Carlos Solar Aberasturi.

  Sr. D. Cesary Staniszewski.

  Sr. D. Orfeu Suárez González.

  Sr. D. Roser Tarrago Aymerich.

  Sr. D. Carlos Bou Montoro.

   

  Madrid, 27 de setembre de 2013.–El President del Consell Superior d'Esports, Miguel Cardenal Carro.

  GUARDONATS 2011
  • Reial decret 867/2011, de 17 de juny.
  • Reial decret 1325/2011, de 26 de setembre.
  • Reial decret 1326/2011, de 26 de setembre.
  • Resolucions de 19 I 28 de setembre de 2011

   

  Reial decret 867/2011, de 17 de juny, pel qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, amb la categoria de Gran Cruz, a don Jaime Lissavetzky Díez.

  Conforme al Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, podrà concedir-se a l'ingrés en aquest Orde, amb categoria de Gran Cruz, a les persones jurídiques, organismes i entitats que s'hagen distingit notòriament en la pràctica de l'esport, en el foment i l'ensenyament de l'educació física, o que hagen prestat eminents servicis en la difusió, organització i desenvolupament de la cultura física i l'esport.

  Instruït l'oportú expedient, s'ha acreditat la concurrència en don Jaime Lissavetzky Díez, dels mèrits i altres circumstàncies contemplats en el Reial decret 1523/1982, i en l'Orde de 25 de setembre de 1982, per la qual s'aprova el Reglament que establix les Ordenances del Real Orde del Mèrit Esportiu.
  En virtut d'això, i a proposta del President del Consell Superior d'Esports i Canceller del Real Orde del Mèrit Esportiu, prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seua reunió del dia 17 de juny de 2011,
  DISPOSE:

  Vistos els mèrits i circumstàncies que concorren en don Jaime Lissavetzky Díez, se li concedix la Gran Creu del Real Orde del Mèrit Esportiu.

  Dau a Madrid, el 17 de juny de 2011.

  JUAN CARLOS R.

  El Ministre de la Presidència,
  RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

   

  Reial decret 1325/2011, de 26 de setembre, pel qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, amb la categoria de Gran Cruz, a don Vicente del Bosque González.

  Conforme al Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, podrà concedir-se a l'ingrés en aquest Orde, amb categoria de Gran Cruz, a les persones jurídiques, organismes i entitats que s'hagen distingit notòriament en la pràctica de l'esport, en el foment i l'ensenyament de l'educació física, o que hagen prestat eminents servicis en la investigació, difusió, organització i desenvolupament de la cultura física i l'esport.

  Instruït l'oportú expedient, s'ha acreditat la concurrència en don Vicente del Bosque González, dels mèrits i altres circumstàncies contemplats en el Reial decret 1523/1982, i en l'Orde de 25 de setembre de 1982, per la qual s'aprova el Reglament que establix les Ordenances del Real Orde del Mèrit Esportiu.
  En virtut d'això, i a proposta del President del Consell Superior d'Esports i Canceller del Real Orde del Mèrit Esportiu, prèvia deliberació del Consell de Ministres, en la seua reunió del dia 23 de setembre de 2011,

  DISPOSE:

  Vistos els mèrits i circumstàncies que concorren en don Vicente del Bosque González, se li concedix la Gran Creu del Real Orde del Mèrit Esportiu.

  Dau a Madrid, el 26 de setembre de 2011.

  JUAN CARLOS R.

  El Ministre de la Presidència,

  RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

   

  Reial decret 1326/2011, de 26 de setembre, pel qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, amb la categoria de Gran Cruz, a don Gervasio Deferr Ángel.

  Conforme al Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, podrà concedir-se a l'ingrés en aquest Orde, amb categoria de Gran Cruz, a les persones jurídiques, organismes i entitats que s'hagen distingit notòriament en la pràctica de l'esport, en el foment i l'ensenyament de l'educació física, o que hagen prestat eminents servicis en la investigació, difusió, organització i desenvolupament de la cultura física i l'esport.

  Instruït l'oportú expedient, s'ha acreditat la concurrència en don Gervasio Deferr Ángel, dels mèrits i altres circumstàncies contemplats en el Reial decret 1523/1982, i en l'Orde de 25 de setembre de 1982, per la qual s'aprova el Reglament que establix les Ordenances del Real Orde del Mèrit Esportiu.

  En virtut d'això, i a proposta del President del Consell Superior d'Esports i Canceller del Real Orde del Mèrit Esportiu, prèvia deliberació del Consell de Ministres, en la seua reunió del dia 23 de setembre de 2011,
  DISPOSE:

  Vistos els mèrits i circumstàncies que concorren en don Gervasio Deferr Ángel, se li concedix la Gran Creu del Real Orde del Mèrit Esportiu.

  Dau a Madrid, el 26 de setembre de 2011.

  JUAN CARLOS R.

  El Ministre de la Presidència,

  RAMÓN JÁUREGUI ATONDO

   

  RESOLUCIONS de 19 I 28 de setembre de 2011, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories

  En virtut de les atribucions conferides en l'en el punt 2 de l'article 5 del Reial decret 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1523/1982,de 18 de juny, que crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, el punt 4 de l'article 16 de l'Orde  PRE/1430/2010, de 21 de maig, el qual modifica l'Orde de 4 de setembre de 1982, que aprova el Reglament i les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en els historials esportius i professionals de les persones i entitats que a continuació s'indiquen, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en les categories que s'assenyalen:

   

  • PLAQUES D'OR

  VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

  SOCIETAT ESTATAL CORREUS I TELÈGRAFS  S.A.

  REAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MOTOCICLISME 

  GLOBALIA CORPORACIÓ EMPRESARIAL S.A.

  FEDERACION ESPANYOLA DE BÀSQUET

  C.D. TERRASSA

   

  • MEDALLES D'OR

  Il·lm. SR.D. JOSÉ MIGUEL ABAD SILVESTRE

  Il·lm. SR.D. RAUL ALBIOL TORTAJADA

  Il·lm. SR.D. RAMÓN ALEGRE BIOSCA

  Il·lm. SR.D. XABIER ALONSO OLANO

  Il·lm. SR.D. ALVARO ARBELOA COCA

  Il·lm. SR.D. DANIEL BALLART SANS

  Il·lm. SR.D. SERGIO BUSQUETS BURGOS

  Il·lm. SR.D. JUAN ANGEL CALÇAT DE CASTRO

  Il·lma. SRA. Sra. NURIA CAMON FARELL

  Il·lm. SR.D. JOAN CAPDEVILA MENDEZ

  Il·lm. SR.D. JESUS CARBALLO GARCIA

  Il·lm. SR.D. FERNANDO  CLIMENT HORTA

  Il·lm. SR.D. RODRIGO DE MESA RUIZ 

  Il·lm. SR.D. FRANCESC FABREGAS SOLER

  Il·lm. SR.D. JORGE JOAQUIN GARBAJOSA CHAPARRO

  Il·lm. SR.D. PEDRO GARCÍA AGUADO

  Il·lm. SR.D. JOAN GARRIGOS BOU

  Il·lm. SR.D. RODRIGO GARSA BARBER

  Il·lm. SR.D. PEDRO GIL GOMEZ

  ILMO.SR.D. SALVADOR GÓMEZ AGÜERA

  Il·lm. SR.D. CARLOS GRACIA FORTS

  Il·lm. SR.D. CARLOS GUTIERREZ SALGADO

  Il·lma. SRA. Sra. HORTENSIA HERMIDA TORRES

  Il·lm. SR.D. JOSE HIDALGO MARTÍN

  Il·lm. SR.D. ANDRES INIESTA LUJAN

  Il·lm. SR.D. CARLOS JIMÉNEZ SÁNCHEZ

  Il·lm. SR.D. DAVID JIMENEZ SILVA

  Il·lm. SR.D. FERNANDO LLORENTE TORRES

  Il·lm. SR.D. JUAN CARLOS LOPEZ CASAS

  Il·lm. SR.D. ALFONSO MANAT VÁZQUEZ

  Il·lm. SR.D. CARLOS MARCHENA LOPEZ

  Il·lm. SR.D. AGUSTIN MARTIN SANTOS

  Il·lm. SR.D. JAVIER MARTINEZ AGUINAGA

  Il·lm. SR.D. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ

  Il·lm. SR.D. JUAN MANUEL MATA GARCIA

  Il·lm. SR.D. JOSE LUIS MOLTÓ CARBONELL

  Il·lm. SR.D. IVÁN MORO FERNÁNDEZ

  Il·lm. SR.D. ALEX MUMBRÚ MÚRCIA

  Il·lma. SRA. Sra. SILVIA MUÑOZ ESCUDE

  Il·lm. SR.D. JESUS NAVAS GONZALEZ

  Il·lm. SR.D. MIGUEL OCA GAÍA

  Il·lm. SR.D. CARMELO PANIAGUA MANS

  Il·lm. SR.D. SERGI PEDREROL CAVALLE

  Il·lma. SRA. Sra. MARIA PELAEZ NAVARRETE

  Il·lm. SR.D. ANTONIO PEÑALVER ASENSIO

  Il·lm. SR.D. PAU PEREZ DE PEDRO

  Il·lm. SR.D. LAZARO JULIO PERNAS LOPEZ

  Il·lm. SR.D. GERARD PIQUE BERNABE

  Il·lm. SR.D. GERARDO POMBO GARCÍA

  Il·lm. SR.D. CARLES PUYOL SAFORCADA

  Il·lm. SR.D. SERGIO RAMOS GARCIA

  Il·lm. SR.D. JOSE MANUEL REGNA PAEZ

  Il·lm. SR.D. JUST REGNESSIS DEU

  Il·lm. SR.D. XAVIER RIBAS CENTELLES

  Il·lma. SRA. Sra. MARIA JOSE REGNA CONTRERAS

  Il·lm. SR.D. CARLOS JAVIER RODRIGUEZ JIMENEZ

  Il·lm. SR.D. PEDRO RODRIGUEZ LEDESMA

  Il·lm. SR.D. EDUARDO ROLDAN GOSES

  Il·lm. SR.D. SEBASTIAN SALVADÓ PLANDIURA

  Il·lm. SR.D. DANIEL SANCHEZ GALVEZ

  Il·lm. SR.D. JORDI SANS JUAN

  Il·lma. SRA. Sra. PAOLA TIRATS SANCHEZ

  Il·lm. SR.D. FERNANDO JOSE TORRES SANZ

  Il·lm. SR.D. GUILLEM TRABAL TAÑÁ

  Il·lm. SR.D. EDUARD TUBAU CUTAL

  Il·lm. SR.D. VICTOR VALDES ARRIBAS

  Il·lm. SR.D. DAVID VILA SANCHEZ

   

  • PLAQUES DE PLATA

  SOCIETAT ESPORTIVA ITXAKO

  ONG ESPORT SOLIDARI INTERNACIONAL

  CLUB EGARA

   

  • MEDALLES  DE PLATA

  SRA.Sra. MARINA ALABAU NEIRA

  SR.D. DAVID ALEGRE BIOSCA

  SR.D. NICOLAS ALVAREZ DOMINGUEZ

  SRA.Sra. MARÍA ÁLVAREZ PONTÓN

  SR.D. FAUSTINO ÁLVAREZ SOLA

  SR.D. ALVARO APARICIO FERNANDEZ

  SR.D. EDUARDO BALCAZAR TORT

  SR.D. JUAN CARLOS VAIXELLS NAGORE

  SR.D. RAFAEL BENITEZ MAUDES

  SR.D. ÁLVARO BURRELL BUSTS

  SR.D. DAVID CABELL MANRIQUE

  SR.D. JOAQUIN CAMPOMANES GRAN

  SR.D. CARLOS CANO REMESAL

  SR.D. MATEO CAÑELLAS MARTORELL

  SR.D. RAMON CARAVACA MAGARIÑOS

  SR.D. JOSÉ MARIA CASANOVAS PUNTI

  SR.D. JESUS CASTELLANOS POBLA

  SR.D. SERAFIN CASTRO FREDES

  SR.D. RAFAEL CATALÁ POLO

  SR.D. ROGELIO CHANTADA LLAC

  SRA.Sra. ANNA CORBELLA JORDI

  SR.D. JOSE RAMON DE FALÇS ÍÑIGUEZ

  SRA. Sra. PALOMA DEL RIO CAÑADAS

  SR.D. XAVIER DURAN SOLER

  SR.D. ALEX FABREGAS CARN

  SRA. Sra. CRISTINA LLEIG GOMEZ

  SR.D. JUAN JOSE FERNANDEZ PEREZ

  SR.D. SANTIAGO FREIXA ESCUDE

  SR.D. VICTOR GARCIA BERENGUER

  SR.D. CARLOS JORGE GARCIA GOMEZ

  SR.D. MANUEL GARCÍA GURRUCHAGA

  SR.D. ARMANT GARCIA MARTÍNEZ

  SRA. Sra. ISABEL GARCIA SANZ

  SR.D. ANTONIO GOMEZ OLIVEROS

  SR.D. JOEL GONZALEZ BONILLA

  SR.D. TOMAS GONZALEZ CUETO

  SR.D. ANTONIO MODEST GONZALEZ FERNANDEZ

  SR.D. MARCELIANO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

  SR.D. PEDRO HORCAJO ALBA

  SR.D. RAMÓN JULIÁN PUIGBLANQUE

  SR.D. JUAN LÓPEZ MORA 

  SRA. Sra. BLANCA MANCHON DOMINGUEZ

  SRA. Sra. MERCEDES MARTIN DE LOECHES ESCOBAR

  SRA. Sra. CONCEPCION MILLAN VAZQUEZ

  SRA. Sra. MARIA DOLORES MOLINA DE JUAN

  SR.D. FRANCISCO MONTORO CAÑETE

  SR.D. MARCOS ANTONIO MORENO CUESTA

  SR.D. JOSE MANUEL MORENO GONZALEZ

  SR.D. CARLOS MUÑOZ VAZQUEZ

  SR.D. SANTIAGO  NOLLA ZAYAS

  SRA. Sra. LEIRE OLABERRIA DORRONSORO

  SR.D. ROBERTO PARRA MATEO

  SR.D. LUIS PELAEZ PIÑEIRO

  SR.D. JORGE PEREZ ARIAS

  SRA. Sra. CARMEN PEREZ GONZALEZ

  SR.D. JOSE LUIS PIÑAR ARAGONESES

  SRA. Sra. SUSANA POLLEGUERES MOLINA

  SR.D. GABRIEL REAL FERRER

  SR.D. ALFREDO RELAÑO ESTAPE

  SRA. Sra. PURIFICACION REVENGA YAGÜE

  SR.D. JAVIER REGIRADA DEL PERAL

  SR.D. PERE ROBERT PONT

  SRA. Sra. MARIA ESPERANZA RODRÍGUEZ ESCARIO 

  SR.D. IGNACIO RODRIGUEZ MARIN

  SR.D. LORENZO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

  SR.D. MANUEL ROSETY MENENDEZ

  SR.D. ALBERT SALA MORENO

  SRA. Sra. TERESA SAMARANCH SALISACHS

  SR.D. MARCOS SANZ AGÜERO

  SR.D. SANTIAGO SEGUROLA I CARAN

  SR.D. VICTOR SOJO JIMENEZ

  SR.D. CARLOS SORIA FONTAN

  SR.D. VICENTE TEMPRADO GARCIA

  SR.D. RAMON TEROL GOMEZ

  SR.D. JORDI TORRAS BADOSA

  SR.D. RICARDO VARGAS RODRIGUEZ

  SR.D. JOSE FRANCISCO VAZQUEZ LOUREIRO

  SRA. Sra. OLGA VIZA LÓPEZ

   

  • PLAQUES DE BRONZE

  I.I.S. DIPUTACION PROVINCIAL CASTELLON

  CLUB EXCURSIONISTA DE GRACIA

  CLUB STADIUM CASABLANCA

   

  • MEDALLES DE BRONZE

  SRA.Sra. GEMMA ABANT COMTAL

  SR.D. ALBERT AGUSTI GARCÍA-NAVARRO

  SR.D. ANTONIO BALLESTEROS BONILLA

  SR.D. JORDI BARGALLÓ POCH

  SR.D. FRANCISCO BARRANCO DEL COS

  SRA.Sra. RUTH BEITIA VILA

  SRA.Sra. MIREIA BELMONTE GARCIA

  SR.D. VICENTE BENEITEZ GÓMEZ

  SR.D. FRANCISCO  BENITO CRISTOBAL

  SRA. Sra. VIRGINIA BERASATEGUI LLUNA

  SRA.Sra. SILVIA BONASTRE PEREMATEU

  SR.D. JOSE LUIS BRUNA BROTONS

  SR.D. DAVID CABALLERO RAMOS

  SR.D. BARTOLOME CALAFAT MARCUS (TÍTOL PÒSTUM)

  SR.D. JOSÉ CARNICER CASTRO

  SR.D. FERNANDO  CARPENA PEREZ

  SR.D. JUAN CARLOS CASTANY MORETA

  SR.D. LEONCIO ILDEFONS CASTELLÀ ARENCIBIA

  SR.D. BENIGNE CONDE LLAC

  SR.D. FRANCISCO TALLES JUNCOSA

  SRA. Sra. VERONICA QUADRAT DEVESA

  SR.D. RAMON CUESTA GARCIA

  SR.D. JOAN CUSCÓ CARBO

  SR.D. JUAN CARLOS DE L'OSSA YUNTA

  SR.D. JORGE PROPIETÀRIES DE GALARZA

  SR.D. SERGI ENRIQUE MONTSERRAT

  SR.D. JOSE LUIS ESCAÑUELA ROMANA

  SR.D. GONZAGA ESCAURIAZA BARREIRO

  SR.D. JESUS ESPANYA COBO

  SR.D. JOSE JAVIER ESPARZA ABAURREA

  SR.D. FRANCISCO JAVIER FAJARDO MORENO

  SRA. Sra. BEATRIZ FERNANDEZ IBAÑEZ

  SR.D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ IGLESIAS

  SRA. Sra. BEGOÑA FERNANDEZ MOLINS

  SR.D. MISAEL FERNANDEZ PORRON

  SR.D. JOSE FERNANDEZ VAQUERIZA

  SR.D. SERGIO FERNANDEZ VILA

  SR.D. JOSEP FERRER PERIS

  SR.D. XOSÉ LOIS FREIXEIRO LOPEZ

  SR.D. JESÚS GÁLVEZ PANTOJA

  SR.D. JON GARCIA AGUADO

  SR.D. JUAN GIL SABIO

  SR.D. BERNARDO GIL VA SALAR

  SR.D. ENRIQUE GÓMEZ BASTIDA

  SR.D. JESUS GUERRERO BÉIZTEGUI

  SR.D. CARLOS HERNANDO DOMINGO

  SR.D. RAFAEL HERNANZ ANGULO (A TÍTOL PÒSTUM)

  SR.D. MIGUEL RAMÓN IRIGOYEN ERRAZQUIB

  SR.D. TOMÁS LANZAROTE PARODI

  SR.D. MIGUEL ANGEL MACHADO SOBRATS

  SR.D. ALEJANDRO MACLEAN DREWE (A TÍTOL PÒSTUM)

  SR.D. JOSEP MARIA MAESO I ROVIRA

  SRA. Sra. ANA MAÑERU MÉNDEZ

  SR.D. MARC MARQUEZ ALENTA

  SR.D. JOSE Mª MARTINEZ CASTEJON

  SR.D. ENRIQUE MARTÍNEZ DE VALLEJO I MANGLANO

  SR.D. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GUZMAN

  SR.D. VICTOR MAS RAFOLS

  SR.D. LUIS MEDINA CANTALEJO

  SR.D. JOSE IGNACIO MERLADET ECHEVARRIA

  SR.D. ÁNGEL MILLA PALAU (TÍTOL PÒSTUM)

  SR.D. ALVARO MONTESINOS YAGO

  SR.D. ANTONIO MORENO MARQUEÑO

  SR.D. JUAN MORETA MUNUJOS

  SRA. Sra. ALMUDENA MUÑOZ GONZALEZ

  SR.D. JORDI NEIRA TOST

  SR.D. MIQUEL RAMÓN NOGUER I PLANAS

  SR.D. MIQUEL NOLIS SUNYOL

  SR.D. LEONTXO GARCIA OLASAGASTI

  SR.D. JESUS PENA CORDIDO

  SR.D. MANUEL PEÑALOZA CACERES (A TÍTOL PÒSTUM)

  SR.D. JULIAN PEREA ARAGONESES

  SR.D. ALVARO PEREZ DOMINGUEZ

  SR.D. OT PI ISERN

  SR.D. JAVIER PILES CISCAR

  SRA. Sra. ANNA PRUNA GRIVE

  SRA. Sra. GISELA POLIT BORRELL

  SR.D. FABIAN QUESADA GOMEZ

  SR.D. JOSEP MARIA ROCA BIGAS

  SR.D. MANUEL ROCA VIAÑA

  SR.D. ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ (A TÍTOL PÒSTUM)

  SR.D. CARLOS RUIZ FONRODONA

  SR.D. JOSÉ SAMPER GARCIA

  SR.D. CARLOS SANZ CALVO

  SR.D. EMILIANO SKUFCA VIEITEZ

  SR.D. JOAN SOLÉ PRATS

  SRA. Sra. ESTHER TERMENS CAÑABATE

  SRA. Sra. MONTSERRAT TRESERRAS I DOU

  SR.D. FERNANDO TURRÓ HOMEDES

  SRA. Sra. LIDIA VALENTIN PEREZ

  SR.D. MIGUEL ANGEL VAQUER INFANTS

  SRA. Sra. ERIKA VILLAECIJA GARCIA

  SR.D. CESSAR VILLEGAS SANVICENS

  SRA. Sra. ROCIO YBARRA SOLAUN

  SR.D. ANTONIO YEBENES MONTORO

  SR.D. XABIER ZOZAYA MENDIBERRI

   

  Madrid, 19 I 28 de setembre de 2011: Fdo. El President del Consell Superior d'Esports.

  D. Albert Soler Sicília 

   GUARDONATS 2010
   • Resolució d'11 de maig de 2010.
   • Resolució de 24 de maig de 2010.
   • Resolució de 26 de maig de 2010

    

   RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2010, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories

   En virtut de les atribucions conferides en el Reial decret 1523/1982,de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, i en l'Orde de 4 de setembre de 1982, per la qual aprova el Reglament que establix les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en els historials esportius i professionals de les persones i entitats que a continuació s'indiquen, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en les categories que s'assenyalen:

    

   • PLAQUES DE PLATA

   MUTUALITAT GENERAL ESPORTIVA

   AREA D'ESPORTS DEL CORREU ESPAÑOL EL PUEBLO VASCO 

    

   • PLAQUES DE BRONZE

   ESCOLA ESPORTIVA ALBAHNOS 

   CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT 
    
   CLUB PIRAGUAS ELS GORIL·LES DE CANDÁS

   IL·LUSTRE CONSELL GENERAL COLEF I CADF D'ESPANYA

   CLUB ESPORTS VENDRELL

   FUNDACIÓ ESTADI S.D.
    
   CLUB DE CAMP VILA DE MADRID

   AJUNTAMENT DE BANYOLES

    

   • MEDALLES DE PLATA

   SR.D. CARLOS EDUARDO CABEZAS JURADO

   SR.D. IVÁN CERVANTES MONTERO

   SR.D. GERARDO CISNEROS MATIA

   SR.D. HERMINIO GESTAL LAMEIRAS

   SR.D. MANUEL ENRIQUE MEJUTO GONZALEZ

   SR.D. IVAN MORO FERNANDEZ

   SR.D. ALFONSO ORTEGA CASASNOVA

   SR.D. SERGI PEDREROL CAVALLE

   SR.D. ARTURO PÉREZ  GALLEGO

   SR.D. LOPE PEREZ CORNES  (A TÍTOL PÒSTUM) 

   SR.D. MANUEL PLANAS OTERO

   SR.D. SANTIAGO ROMERO GRANADOS

   SR.D. JULIÁN SIMÓN SESMERO

    

   • MEDALLES DE BRONZE

   SR.D. RAFAEL AGUILAR MORCILLO

   SR.D. DAVID ALEGRE BIOSCA

   SR.D. RAMÓN ALEGRE BIOSCA

   SR.D. MIGUEL ARIAS MOLINO

   SR.D. LUIS MARÍA BARBER RODRÍGUEZ (A TÍTOL PÒSTUM) 

   SR.D. JOSE ALFREDO BEA GARCÍA

   SR.D. JORDI BERTOMEU ORTEU

   SRA.Sra. OIANA BLANCO ETXEBERRIA

   SR.D. RICARD CALVET i VILA

   SRA.Sra. NURIA CAMÓN FARELL

   SR.D. JORDI CERVERA MARTÍNEZ

   SR.D. PEDRO EGEA PORTES

   SR.D. ALEX FABREGAS CARN

   SR.D. SANTIAGO FREIXA ESCUDE

   SR.D. JORGE FREDES NAVARRO

   SR.D. CARLES GASSET PARIS

   SR.D. JOEL GONZALEZ BONILLA

   SR.D. JOSE LUIS GONZALEZ FERNANDEZ

   SR.D. FRANK GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

   SR.D. JUAN PEDRO GONZALEZ NAVARRO (A TÍTOL PÒSTUM) 

   SR.D. ÁNGEL SANTIGO GRACIA VICENTE (A TÍTOL PÒSTUM) 

   SR.D. MARC GUAL ROSELL

   SRA.Sra. MARIA ROSA GUILLAMET GONZÁLEZ D'AGÜERO

   SR.D. BENARDINO HERRERA CASANUEVA

   SR.D. YASUNARI ISHIMI 

   SR.D. KIM   KIM LYTHGOE (A TÍTOL PÒSTUM) 

   SR.D. JUAN ANTONIO LANDABEREA UNZUETA

   SR.D. JOSÉ RAMÓN LETE LASA

   SR.D. FIDEL LINARES SIERRA

   SR.D. ERNESTO LOPEZ FEITO (A TÍTOL PÒSTUM) 

   SR.D. JOSÉ VENANCIO LÓPEZ FERRO

   SR.D. JOSÉ JESÚS MÁRQUEZ SÁNCHEZ

   SR.D. FÉLIX MARTÍN BLÁZQUEZ

   SR.D. DAVID MASCATO GARCÍA

   SR.D. EMILIO MERCHAN ALONSO

   SRA.Sra. RAQUEL MICÓ SÁNCHEZ

   SR.D. ANTONIO MILLAN  GARRIDO

   SRA.Sra. ANNA MONTAÑANA GIMENO

   SR.D. ANDRES MONTES GONZALEZ (A TÍTOL PÒSTUM)

   SR.D. MATÍAS MORANTE DEL CARRER (A TÍTOL PÒSTUM)

   SRA.Sra. SILVIA MUÑOZ ESCUDE

   SR.D. RAFAEL MUÑOZ PEREZ

   SR.D. ALVARO NOVELLÓN CASAMIAN

   SR.D. JOSEP MARÍA ORDEIG MALAGÓN

   SR.D. OSCAR PEREZ  JAVIERRE (A TÍTOL PÒSTUM)

   SR.D. RUBÉN PERIS LATORRE

   SR.D. ARMANDO PRENS VINYA

   SR.D. JESUS ROCA  HERNANDEZ,  

   SR.D. LLUIS ROIG  I VIVES

   SRA.Sra. MARÍA JESÚS ROSA DURÁN

   SR.D. MANUEL ROSETY PLAZA

   SR.D. RICARD RUBIO VIVES

   SR.D. SANTIAGO SAGASTE AYESA (A TÍTOL PÒSTUM)

   SR.D. ALBERT SALA MORENO

   SRA.Sra. MARIA TERESA SAMARANCH SALISACH

   SRA.Sra. ISABEL SANCHEZ FERNÁNDEZ

   SRA.Sra. LAURA SANCHEZ GARCÍA

   SR.D. MIGUEL IGNACIO SÁNCHEZ ZORITA

   SR.D. JOSE SEGUIN SANTOS

   SR.D. MANUEL SIERRA PUZO

   SRA.Sra. ROSANNA SIMÓN ALAMO

   SR.D. VÍCTOR SOJO JIMÉNEZ

   SR.D. IGNACIO TEIXIDOR D'OTTO

   SR.D. MARC TORRA CASACA

   SR.D. JESÚS TORTOSA ALBEREDA

   SRA.Sra. MAIDER UNDA GONZÁLEZ D'AUDICANA

   SR.D. SUGOI URIARTE MARCOS

   SR.D. RICARDO VALÈNCIA MARTÍNEZ (A TÍTOL PÒSTUM)

   SR.D. PAULUS WILDEBOER 

   SR.D. ASCHWIN WILDEBOER FABER

   SR.D. YOSUKE YAMASHITA 

   Madrid, 11 de Maig de 2010: Fdo. El President del Consell Superior d'Esports.
   D. Jaime Lissavetzky Díez

    

   RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2010, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories

   En virtut de les atribucions conferides en el punt 1 de l'article 5 del Reial decret 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1523/1982,de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, i en el punt 4 de l'article 16 de l'Orde  PRE/1430/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Orde de 4 de setembre de 1982, que aprova el Reglament que establix les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en els historials esportius i professionals de les persones i entitats que a continuació s'indiquen, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en les categories que s'assenyalen:

    

   • PLAQUES D'OR

   Cadis Club de  Futbol S.A.D.

   Reial Societat de Futbol S.A.D.

   Àrea d'Esports de Televisió Espanyola
    

   • MEDALLES D'OR

   Il·lma. Sra. Sra. María Soledad Casado Estupiñán

   Il·lm. Sr. D. Iker Casillas Fernández

   Il·lm. Sr. D. Carmelo Ezpeleta Peidro

   Il·lm. Sr. D. Juan Ángel Gat Gómez

   Il·lm. Sr. D. Carlos Gil Perez (A Títol Pòstum)

   Il·lm. Sr. D.  Juan Manuel Gozalo Gómez (A Títol Pòstum) 

   Il·lm. Sr. D. Pep Guardiola I Sala

   Il·lm. Sr. D. Xavi Hernández  Creus

   Il·lm. Sr. D. Juan Miguel Hernández  León

   Il·lm. Sr. D. Iván Leal Reglero

   Il·lm. Sr. D. Leandro Negré Carrio

   Il·lm. Sr. D. Juan Pérez Márquez

   Il·lm. Sr. D. José Perurena López 

   Il·lm. Sr. D. José Luis Sáez Regalado 

   Il·lma. Sra. Sra. Briguitte Yagüe Enrique

   Madrid, 24 de Maig de 2010: Fdo. El President del Consell Superior d'Esports.
   D. Jaime Lissavetzky Díez

    

   RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2010, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Medalla d'Or a la Il·lma. Sra. Sra. Edurne Passaven Lizarribar.

   En virtut de les atribucions conferides en el punt 1 de l'article 5 del Reial decret 694/2010, de 20 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1523/1982,de 18 de juny, pel qual es crea el Real Orde del Mèrit Esportiu, i en el punt 4 de l'article 16 de l'Orde  PRE/1430/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Orde de 4 de setembre de 1982, que aprova el Reglament que establix les ordenances d'aquesta Real Orde, i tenint en compte els mèrits i circumstàncies que concorren en l'historial esportiu de la Il·lma. Sra. Sra. Edurne Passaven Lizarribar, vinc a concedir el seu ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu en la categoria de Medalla d'Or.

   Madrid, 26 de Maig de 2010: Fdo. El President del Consell Superior d'Esports.
   D. Jaime Lissavetzky Díez 
                                                                 

   GUARDONATS 2009

   Persones i equips que han rebut les diferents medalles del Real Orde del Mèrit Esportiu, concedides pel Consell de Ministres el 8 d'abril de 2009, i que han sigut entregades el 22 d'abril, en un acte presidit per Les seues Majestats Els Reis.

   RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2009, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories.

   Orde ESD/951/2009, de 3 d'abril, per la qual s'aprova l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en la categoria de Medalla d'Or, a les persones que s'indiquen.

    REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

    

   • GRAN CREU REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

   1. D. Joan Llaneras Roselló (Ciclisme)

    

   • PLACA D'OR REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

   1. Real Federació Espanyola de Futbol. Angel María Villar, president de la RFEF

   2. Trofeu Conde de Godó de Tenis Albert Agusti García-Navarro, president

    

   • MEDALLES D'OR REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

   1. Pol Amat Vaig escudar (Hoquei)

   2. Francisco José Antequera (Ciclisme)

   3. David Barrufet Bofil (Handbol)

   4. Miguel Carballeda Pineiro. President Comité Paralímpic Español

   5. Pedro Carbonell Amengual (Act. Subaqüàtiques)

   6. Sara Carracelas García (Natació)

   7. Javier Castillejo Rodríguez (Boxa)

   8. Almudena Cid Torrat (Gimnàstica)

   9. José Conde Pujana (Atletisme)

   10. Víctor Corder García (Ciclisme)

   11. Saúl Craviotto Rivero (Piragüisme)

   12. Fernando Echavarri Erasun (Vela)

   13. Enhamed Enhamed Mohamed (Natació)

   14. Andreu Gimeno Tolaguera (Tenis)

   15. Maria Carmen Herrera Gómez (Judo)

   16. Alfredo Hueto Majoral (Gimnàstica)

   17. David Luque Camacho (Karate)

   18. Jesús Morlán Fariñas (Piragüisme)

   19. Richard Oribe Lumbreras (Natació)

   20. Juan Carlos Pastor Gómez (Handbol)

   21. Antón Paz Blanco (Vela)

   22. María Teresa Perales (Natació)

   23. Carlos Pérez Rial (Piragüisme)

   24. Eduardo Portela (Bàsquet)

   25. Sebastián Rodriguez Veloso (Natació)

   26. Samuel Sánchez (Ciclisme)

   27. Carlos Sastre (Ciclisme)

   28. Anna Tarrés (Natació)

   29. Xavier Torres Ramis (Natació)

    

   • PLAQUES DE PLATA REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

   1. Club Natació Banyoles. Angel Dutrus Congost, president (Reme)

   2. President del Club Saski Baskonia, Josean Querejeta (Bàsquet)

    

   • MEDALLES DE PLATA REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

   1. Ramón Ajenjo Bosh

   2. Rafael Arriaza Loureda (Karate)

   3. Iratxe Aurrekoetxea Urrutikoetxea (Gimnàstica)

   4. Jerónima Ballesta Navarro (Petanca)

   5. José Manuel Beirán Lozano (Bàsquet).

   6. Genaro Borrás Sanjurjo, a títol pòstum (Futbol)

   7. Toni Bou Mena (Motociclisme)

   8. Vicente Bretó León (Handbol)

   9. Irene Carrera Ruiz (Personal C.S.D.)

   10. Gloria Casanova Rodriguez (Karate)

   11. David Casinos Sierra (Atletisme)

   12. Carlota Castrejana Fernández (Atletisme)

   13. Jesús Collado Alarcón (Natació)

   14. Marc Menge Camps (Motociclisme)

   15. Raquel Corral Aznar (Natació)

   16. Juan Domingo de la Creu (Bàsquet)

   17. Alberto Entrerríos Rodriguez (Handbol)

   18. Francisco Fabregas Monegal (Hoquei)

   19. Rudy Fernández Farrés (Bàsquet)

   20. Andrea Fuentes Fache (Natació)

   21. Sergio García Fernández (Golf)

   22. Juan García Lorenzana (Handbol)

   23. Rodrigo Garsa Barber (Hoquei)

   24. Marc Gasol (Bàsquet)

   25. Visitación Gómez del Valle (Personal C.S.D.)

   26. José Antonio Huelín Trillo (Handbol)

   27. Jesús Hurtado Carrasco (Personal C.S.D.)

   28. Daniel Ibañes Caetano (Futbol)

   29. Ángela Lario Ruiz (Hoquei)

   30. Andrés Linares Rodriguez Andrés (Futbol)

   31. José Luis Llorente Gento (Bàsquet)

   32. Juan Manuel López Iturriaga (Bàsquet)

   33. Soledad Estel de Pablo (Personal C.S.D.)

   34. Fernando Martín Espina, a títol pòstum.

   35. Ferrán Martínez Garriga (Bàsquet)

   36. Gisela Morón Rovira (Natació)

   37. Alex Mumbrú Múrcia (Bàsquet)

   38. Antonio Ramallets i Simón (Futbol)

   39. Xavier Ribas Centelles (Hoquei)

   40. 'Berni' Rodríguez Arias (Bàsquet)

   41. Irina Rodriguez Álvarez (Natació)

   42. Iker Romero Fernández (Handbol)

   43. Ignacio Solozabal Igartua (Bàsquet)

   44. Ricardo Tín Argilez (Natació)

   45. Eduardo Tubau Cutal (Hoquei)

   46. Óscar Vázquez Martins (Karate)

   47. Daniel Vidal Fuster (Natació)

    

   • PLAQUES DE BRONZE REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

   1. C.C.D. Turó de la Peira. (Futbol)

   2. Club Escola Piragüisme Aranjuez. (Piragüisme)

   3. Club Esportiu Juncária.

   4. Club Valencià de Natació. (Natació)

   5. Colegie Pare Manyanet de Reus. (Escolar/ Universitari)

   6. José Antonio Bolarín Sánchez (Futbol sala)

   7. Carlos Rei Hoppe (Tenis)

   8. Alfredo Coco Foriscot (Tenis)

   9. Lorenzo Díez Romero-Valdespino (Polo)

   10. Luis Gómez Artés (Tenis)

   11. Julián García Antón (Tir Olímpic)

   12. Esteban Ruiz Alvárez (Tenis)

   13. Joan Sabaté Vaig escudar (Patinatge)

   14. Antonio Rodríguez de la Borbolla i Vázquez (Reme)

   15. Francisco Zaragoza Zaragoza (Vela)

   16. José Eugenio de Zarate i Peraza d'Ayala (Vela)

   17. Selecció espanyola d'handbol femení. Juan de Déu Román Seco, president de la RFEB

   18. Universitat de Cadis. Rector Mgfco. Dr.D. Diego Sales Márquez (Escolar/ Universitari)

    

   • MEDALLES DE BRONZE REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2009

   1. José Luis A baix Gómez (Esgrima)

   2. Xavier Adell Salvatella (Hoquei)

   3. Juan Manuel Alonso Martín (Atletisme)

   4. María Mercedes Alvarez Pontón (Hípica)

   5. Manuel Alzuria Huguet (Bàsquet)

   6. Marta Arce Payno (Judo)

   7. Blanca Llaures Torres (Bàsquet)

   8. Joan Balcells Fornaguera (Tenis)

   9. José Manuel Ballesteros Martínez d'Elorza (Atletisme)

   10. Tomas Barris Ballestín (Atletisme)

   11. Ió Belaustegui Ruano (Handbol)

   12. Bernardo Bish Lorenzo Javier (Escolar/Universitari)

   13. Félix Brocate Puri (Handbol)

   14. Alexandrau Buligan Tomici (Handbol)

   15. Alba Cabell Genoll (Natació)

   16. Joaquín Calvo Jaques (Hípica)

   17. Angel Calçada Gómez (Dirigent esportiu)

   18. Jesús Candeles Rodrigo (Futbol)

   19. Julio Castany Antuña (Escolar/Universitari)

   20. Carlota Ciganda Machiñena (Golf)

   21. David Davis Càmera (Handbol)

   22. Jaime de Rivera Ballesteros (Hípica)

   23. Miguel Angel Delgado Noguera (Escolar/Universitari)

   24. Ignacio Domecq Urquijo (Polo)

   25. Thais Enriquez Torres (Natació)

   26. Raúl Entrerríos Rodriguez (Handbol)

   27. Angel Fernández García (Esgrima)

   28. Guillermo Ferrero Sègol (Atletisme)

   29. Enrique Floriano Millán (Natació)

   30. Fidel Font Roig (Esgrima)

   31. Matilde Fontecha Miranda (Esport i Dona)

   32. Benvingut Front Pintat (Reme)

   33. Pedro Galán Nieto (Futbol)

   34. Rubén Garabaya Arenas (Handbol)

   35. Milagros García Bonafé (Esport i Dona)

   36. David García del Valle (Judo)

   37. Tatiana Garmendia López (Handbol)

   38. Lucía Guisat Muñoz (Gimnàstica)

   39. Pedro Hernández Cabrera (Bàsquet)

   40. Rosario Inés Lizón (Petanca)

   41. Kilian Jornet Burgadá (Muntanya)

   42. Joseba Kerejeta Larrucea (Activitats Subaqüàtiques)

   43. Pilar Landeira d'Hernández (Bàsquet)

   44. Beatriz Laparra Conca (Caça)

   45. Felipe Llamazares Deu (Bàsquet)

   46. Feliciano López Díaz-Guerra (Tenis)

   47. Laura López Valle (Natació)

   48. Miguel Luque Avila (Natació)

   49. Marta Furte Gonzalez (Handbol)

   50. Isabel Martín Crespo (Esport i Dona)

   51. Oscar Martínez de Quel Pérez (Karate)

   52. Nuria Martínez Prat (Bàsquet)

   53. Yolanda Matarranz Criat (Petanca)

   54. Anabel Medina Garrigues (Tenis)

   55. Maider Mendizabal Azurmendi (Pilota)

   56. Antonio Merino Mandly (CCAA)

   57. Carlos Minguell Baños (Act. Subaqüàtiques)

   58. Pedro Montiel Gámez (Escolar/Universitari)

   59. Gregorio Moreno Martínez, a títol pòstum (Ciclisme)

   60. Juan José Neyro Bilbao, a títol pòstum (Bàsquet)

   61. Iñaki Ochoa d'Olza Seguín, a títol pòstum (Muntanya)

   62. Leire Olaverría Dorronsoro (Ciclisme)

   63. Ramón Olivé Vilás

   64. Noelia Oncina Moreno (Handbol)

   65. Mariano Ortega Martínez (Handbol)

   66. Javier Palazón Sánchez (Billar)

   67. Lucila Pasqua Suárez (Bàsquet)

   68. Baldomero Peralta Sant Martín (Pilota)

   69. Enriq Piquet Miquel (Bàsquet)

   70. María Planas Monge (Bàsquet)

   71. Juan Antonio Requena Maltrana (Bàsquet)

   72. Teresa Rioné Pla (Esport i Dona)

   73. Albert Roques Menges (Handbol)

   74. José María Rodríguez Vaquer (Handbol)

   75. Ricardo Ruano Eneriz (CCAA)

   76. Teresa Ruiz de Larramendi Múgica (Pilota)

   77. José Ruiz Orland

   78. Vicente Sanchís Rosique (Bàsquet)

   79. Francisco Sarasua Zumeta (Reme)

   80. Víctor Sastre Toribio (Ciclisme)

   81. Francisco Serrejón Sánchez (Futbol)

   82. Asunción Sinovas Revilla (Atletisme)

   83. Dani Sord Castillo (Automobilisme)

   84. Antonio Tauler Llul (Ciclisme)

   85. Pedro Torrás Vaig escudar

   86. Rolando Uríos Fonseca (Handbol)

   87. Francisco Valcárcel Robles (Judo)

   88. Francisco Vega Márquez (Esquaix)

   89. Fernando Verdasco Carmona (Tenis)

    

   Madrid, 8 d'Abril de 2009

   Fdo. El President del Consell Superior d'Esports.

   D. Jaime Lissavetzky Díez

   GUARDONATS 2008

   REIALS DECRETS de 16 de maig, ORDE ESD/1425/2008 de 16 de maig, i RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2008, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es concedix l'ingrés en el Real Orde del Mèrit Esportiu, en les seues diferents categories.

   REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2008

    

   NºExp. DISTINCIÓ ACTIVITAT TRACTAMENT NOM COGNOMS CÀRREC
   383 MEDALLA DE BRONZE CICLISME SRA. Sra. MIREIA ABANT COMTAL  
   414 MEDALLA DE BRONZE PENTATLÓN MODERN SR. D. FRANCISCO AGUADO PELEGRIN President F.I. Pentatlón Modern
   415 MEDALLA DE BRONZE BÀSQUET SRA. Sra. ELISA AGUILAR LOPEZ Jugadora de Bàsquet
   416 MEDALLA DE BRONZE VELA SRA. Sra. MARINA ALABAU NEIRA  
   417 MEDALLA DE BRONZE AERONÀUTICA SR. D. RAMÓN ALONSO PARDO  
   418 MEDALLA DE BRONZE POLO SR. D. NICOLÁS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ President Real F.I. de Polo
   419 MEDALLA DE BRONZE PESCA SR. D. JOSE MARÍA AMIGÓ GALINDO President F.I. de Pesca
   420 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SRA. Sra. IRATXE AURRECOECHEA URRUTICOECHEA  
   421 MEDALLA DE BRONZE ESQUÍ NAÚTICO SR. D. EDUARDO BALCAZAR TORT President de la F.I. d'Esquí Nàutic
   422 MEDALLA DE BRONZE GIMNÀSTICA SR. D. ALEJANDRO BARRENECHEA GAYO  
   423 MEDALLA DE BRONZE PÀDEL SRA. Sra. ANA BASTARRECHE SAGÜÉS Dirigent Esportiu
   424 MEDALLA DE BRONZE MOTOCICLISME SR. D. ANTONI BOU MENA  
   425 MEDALLA DE BRONZE BÀDMINTON SR. D. DAVID CABELL MANRIQUE President F.I. de Bàdminton
   426 MEDALLA DE BRONZE TAEKWONDO SR. D. JESÚS CASTELLANOS POBLES President F.I. de Taekwondo
   427 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. FERNANDO CASTRO GUTIERREZ Director General d'Esports de la Comunitat Autònoma de Cantàbria
   428 MEDALLA DE BRONZE ESQUAIX SR. D. ROGELIO CHANTADA LLAC President Real F.e.de Esquaix
   429 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. LEONARDO CHAVES GONZÁLEZ Director General de Tecnologia i Infraestructures Esportives de la Junta d'Andalusia
   430 MEDALLA DE BRONZE PIRAGÜISME SR. D. JOSÉ MANUEL CORRAL BUSTABAD (a títol pòstum)
   432 MEDALLA DE BRONZE CICLISME SR. D. CARLES DÍAZ CODINA  
   433 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. IGNASI DOÑATE I SANGLAS Director General de Projecció Internacional
   434 MEDALLA DE BRONZE GIMNÀSTICA SRA. Sra. MARÍA ESQUERDO RAMOS  
   435 MEDALLA DE BRONZE MOTOCICLISME SR. D. HECTOR FAUBEL ROJI  
   436 MEDALLA DE BRONZE NATACIÓ SRA. Sra. CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ DE MISSA DÍAZ (a títol pòstum)
   437 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SRA. Sra. EMILIA FERNÁNDEZ GARCÍA  
   438 MEDALLA DE BRONZE REME SR. D. MIGUEL FERNÁNDEZ LORES (a títol pòstum)
   439 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-VEGUE MARTÍN  
   441 MEDALLA DE BRONZE ORIENTACIÓ SR. D. VÍCTOR GARCÍA BERENGUER President F.I. d'Orientació
   442 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. JESÚS GARCIA CAMBARA A TÍTOL POSTUMO
   443 MEDALLA DE BRONZE GIMNÀSTICA SR. D. MARIANO GARCÍA CARRETERO  
   444 MEDALLA DE BRONZE FUTBOL AMERICÀ SR. D. ENRIQUE GARCÍA DE CASTRO President A.I. de Futbol Americà
   445 MEDALLA DE BRONZE SURF SR. D. CARLOS JORGE GARCÍA GÓMEZ President F.I. de Surf
   446 MEDALLA DE BRONZE GIMNÀSTICA SRA. Sra. MARÍA ÁNGELES GARCÍA SAÍZ  
   447 MEDALLA DE BRONZE SALVAMENT I SOCORRISME SRA. Sra. ISABEL GARCÍA SANZ Presidenta F.I. de Salvament i Socorrisme
   448 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. PEDRO GARCÍA VILLAMAYOR Ex-director d'Esports del Govern d'Aragó
   449 MEDALLA DE BRONZE ESPELEOLOGIA SR. D. SERGIO GARCÍA-DILS DE LA VEGA  
   450 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. ANTONIO GARDE FERNÁNDEZ-FONTECHA Regidor d'Esports de l'Ajuntament de les Fregues
   451 MEDALLA DE BRONZE DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS SR. D. ANTONIO CARLOS GÓMEZ OLIVERO President F.I..de Discapacitats Intel·lectuals
   452 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. JESÚS GURIDI EZQUERRO  
   453 MEDALLA DE BRONZE ATLETISME PARALÍMPIC SR. D. IVAN HOMPANERA ÁLVAREZ  
   454 MEDALLA DE BRONZE KICKBOXING SR. D. PEDRO HORCAJO ALBA President F.I. de Kickboxing
   456 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. VICTOR IÑIGUEZ MÁRQUEZ Viceconseller d'Esports de la Ciutat Autònoma de Ceuta
   457 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. SALVADOR JIMÉNEZ RODRÍGUEZ  
   458 MEDALLA DE BRONZE MUNTANYA I ESCALADA SR. D. RAMÓN JULIÁN PUIGBLANQUÉ  
   459 MEDALLA DE BRONZE NATACIÓ SR. D. JUAN KONINCKX BATALLER President Real F.I. de Natació
   461 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. ANTONIO MAÑERO FLORS  
   462 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GUITIERREZ Director General d'Esports de la Comunitat de Madrid
   463 MEDALLA DE BRONZE ATLETA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL SR. D. JOSÉ MARTÍNEZ MOROTE  
   464 MEDALLA DE BRONZE TENIS SR. D. ENRIC MOLINA MUR ÀRBITRE
   465 MEDALLA DE BRONZE TIR A VOL SR. D. FRANCISCO MONTORO CAÑETE President F.I. de Tir a Vol
   466 MEDALLA DE BRONZE MOTONÁUTICA SR. D. FRANCISCO MONTOYA CONESA President Real F.I. de Motonáutica
   467 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. JUAN ANTONIO MORALES RODRIGUEZ Secretari General Hisenda
   468 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. MARCOS ANTONIO MORENO CUESTA Director General d'Esports Comunitat Autònoma de La Rioja
   469 MEDALLA DE BRONZE AERONÀUTICA SR. D. RAMÓN MORILLAS SALMERÓN  
   470 MEDALLA DE BRONZE TENIS SR. D. PEDRO MUÑOZ ASENJO President Real F.I. de Tenis
   471 MEDALLA DE BRONZE PARALÍTICS CEREBRALS SR. D. CARLOS MUÑOZ VÁZQUEZ President F.I. De Paralítics Cerebrals
   472 MEDALLA DE BRONZE BÀSQUET SRA. Sra. LAIA PALAU ALTES Jugadora de Bàsquet
   473 MEDALLA DE BRONZE PATINATGE SR. D. CARMELO PANIAGUA MANS President Real F.I. de Patinatge
   474 MEDALLA DE BRONZE PATINATGE SR. D. JOSE LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ Dirigent Esportiu
   475 MEDALLA DE BRONZE TRIATLÓ SR. D. ENRIQUE QUESADA VALDÉS  
   476 MEDALLA DE BRONZE AERONÀUTICA SR. D. ANTONIO QUINTANA PEREIRA (TÍTOL PÒSTUM) ExPresident de la R.F. Aeronàutica Espanyola
   477 MEDALLA DE BRONZE HÍPICA SR. D. JAVIER REVOLTA DEL PERAL President F.I. d'Hípica
   478 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. FRANCISCO ROBLES FERRÓN Conseller d'Esports i Joventut Ciutat Autònoma de Melilla
   479 MEDALLA DE BRONZE GIMNÀSTICA SRA. Sra. EVA RODA BRAVO  
   480 MEDALLA DE BRONZE ATLETISME SR. D. ANTONIO SABUGUEIRO FERNÁNDEZ  
   481 MEDALLA DE BRONZE BÀSQUET SR. D. JOSÉ LUIS SÁEZ REGALADO President Real F.I. de Bàsquet
   482 MEDALLA DE BRONZE LLEBRERS SR. D. FRANCISCO SALAMANCA LLORENTE President de la F.I. de Llebrers
   483 MEDALLA DE BRONZE GIMNÀSTICA SRA. Sra. ALMUDENA SAN JOSÉ CRISTOBAL  
   484 MEDALLA DE BRONZE CICLISME SR. D. FULGENCIO SÁNCHEZ MONTESINOS President Real F.I. de Ciclisme
   485 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. ENRIC SARASOL SOLER ExD.G.D. GENERALITAT VALENCIANA
   486 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. SANTIAGO TORIBIO PÉREZ  
   487 MEDALLA DE BRONZE ATLETISME SR. D. ALFONSO TUTOR LARREA (a títol pòstum)
   488 MEDALLA DE BRONZE MUNTANYA I ESCALADA SR. D. PEDRO UDAONDO ECHEVARRIA (A Títol Pòstum)
   489 MEDALLA DE BRONZE COLOMBOFILIA SR. D. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ LOUREIRO President Real F.I. Colombófila
   431 MEDALLA DE BRONZE DIRIGENT ESPORTIU SR. D. JUAN DE LA CREU VÁZQUEZ PÉREZ Director General d'Activitats i Promoció Esportiva de la Junta d'Andalusia
    
   490 MEDALLA DE BRONZE TENIS DE MESA SR. D. HE ZHI WEN  
   195 MEDALLA D'OR NATACION PARALÍMPICA Il·lma. SRA. Sra MANUELA AGUILERA ARIZA  
   196 MEDALLA D'OR MOTOCICLISME Il·lm. SR. D. JUAN ÁLVAREZ PÉREZ ExPresident Real F.I. de Motociclisme
   197 MEDALLA D'OR ESQUI PARALÍMPIC Il·lma. SRA. Sra MAGDA AMO RIUS  
   198 MEDALLA D'OR TAEKWONDO Il·lma. SRA. Sra. BELEN ASENSIO SIU  
   199 MEDALLA D'OR DIRIGENT ESPORTIU Il·lm. SR. D. ALEJANDRO BLANCO BRAVO President del Comité Olímpic Español
   200 MEDALLA D'OR HOQUEI Il·lm. SR. D. MARTÍN COLOMER RIVAS President F.I. d'Hoquei
   201 MEDALLA D'OR CICLISME Il·lm. SR. D. ALBERTO COMPTADOR VELASCO  
   212 MEDALLA D'OR DIRIGENT ESPORTIU Il·lm. SR. D. CONRADO DURANTEZ CORRAL President de l'Acadèmia Olímpica
   211 MEDALLA D'OR DIRIGENT ESPORTIU Il·lm. SR. D. MANUEL FONSECA DE LA CLAU EX-DIRECTOR GENERAL D'ESPORTS
   202 MEDALLA D'OR PILOTA Il·lm. SR. D. JULIAN GARCÍA ANGULO President F.I. de Pilota
   203 MEDALLA D'OR METGE ESPORTIU Il·lm. SR. D. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ  
   210 MEDALLA D'OR DIRIGENT ESPORTIU Il·lma. SRA. Sra INMACULADA MARTÍN-CAR SÁNCHEZ EX-DIRECTORA GENERAL D'INFRAESTRUCTURES
   204 MEDALLA D'OR DIRIGENT ESPORTIU Il·lm. SR. D. PERE MIRE I SALLARÉS INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
   205 MEDALLA D'OR CICLISME Il·lm. SR. D. LUIS OCAÑA PERNIA ( A TÍTOL PÒSTUM)
   206 MEDALLA D'OR FÍSICS Il·lm. SR. D. JUAN PALAU FRANQUES President F.I. de Minusvàlids Físics
   207 MEDALLA D'OR NATACIÓ PARALÍMPICA Il·lma. SRA. Sra INMACULADA PALENCIA MAROTO  
   208 MEDALLA D'OR CICLISME Il·lm. SR. D. OSCAR PEREIRO SIO Ciclista
   194 MEDALLA D'OR FUTBOLISTA ILMO.SR. D. ANTONIO PORTA PÉREZ (TÍTOL PÒSTUM)
   209 MEDALLA D'OR TAEKWONDO Il·lm. SR. D. JUAN ANTONIO RAMOS SÁNCHEZ  
   481 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SRA. Sra. MARÍA PAZ AGUINACO PANDO  
   482 MEDALLA DE PLATA ARTÍSTA ESPORTIU SR.D. JORDI ALUMÁ MASVIDAL  
   483 MEDALLA DE PLATA FUTBOL SALA SR. D. LUIS ESTIMAT TARODO  
   484 MEDALLA DE PLATA HOQUEI SR. D. POL AMAT VAIG ESCUDAR  
   485 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. ALBERT BAYO MARÍ Membres del Comité Español de Disciplina Esportiva
   486 MEDALLA DE PLATA TIR OLÍMPIC SR. D. JAUME BLADAS SANTASUSAGNA Esportista Tir Olímpic
   487 MEDALLA DE PLATA FUTBOL SALA SR. D. ENRIQUE BONED GUILLOT  
   567 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR.D. JOSÉ LUIS BOTE ÁLVAREZ Presidentede la F.I. de Bitles
   489 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SR. D. JOSE CABANYES SANCHEZ  
   490 MEDALLA DE PLATA MOTOCICLISME SR. D. ALBERT CABESTANY GÁLVEZ  
   491 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. MANUEL COLOMA LAMIGUEIRO  
   492 MEDALLA DE PLATA BÀSQUET SR. D. MANEL COMES HORTET Entrenador CDB Sevilla SAD-Cajasol
   493 MEDALLA DE PLATA PERIODISTA ESPORTIU SR. D. JOSÉ RAMÓN COSTA-JUSSA PONT  
   494 MEDALLA DE PLATA TIR OLÍMPIC SR. D. RODRIGO DE MESA RUÍZ President Real F.I. de Tir Olímpic
   495 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SRA. Sra. JOSEFA DELGADO SANZ  
   496 MEDALLA DE PLATA BÀSQUET SR. D. ROBERTO PROPIETÀRIES HERNÁNDEZ  
   497 MEDALLA DE PLATA RUGBI SR. D. JOSÉ MARÍA EPALZA SOLANO  
   498 MEDALLA DE PLATA HALTEROFÍLIA SR. D. EMILIO ESTARLIK LOZANO President F.I. d'Halterofília
   499 MEDALLA DE PLATA GIMNÀSTICA SR. D. ANTONIO ESTEBAN CERDAN President Real F.I. de Gimnàstica
   500 MEDALLA DE PLATA VOLEIBOL SR. D. MIGUEL ÁNGEL FALASCA FERNÁNDEZ  
   501 MEDALLA DE PLATA HOQUEI PATINES SR. D. CARLOS FERICHE NEDERMAN  
   502 MEDALLA DE PLATA TENIS SR. D. DAVID FERRER ERN  
   488 MEDALLA DE PLATA PERIODISTA ESPORTIU SR. D. TOMÁS FRAGA TOSCÀ  
   504 MEDALLA DE PLATA NATACIÓ PARALÍMPICA SRA. Sra ANAIS GARCÍA BALMAÑA  
   505 MEDALLA DE PLATA BÀSQUET SR. D. ALEJANDRO GARCÍA RENESES Entrenador Bàsquet del Joventut Badalona SAD
   506 MEDALLA DE PLATA MUNTANYA I ESCALADA SR. D. JUAN GARRIGÓS I BOU President F.I. de Muntanya i Escalada
   507 MEDALLA DE PLATA HOQUEI PATINES SR. D. PEDRO GIL GÓMEZ  
   508 MEDALLA DE PLATA TRIATLÓ SR. D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ NOYA  
   510 MEDALLA DE PLATA PETANCA SRA. Sra. HORTENSIA HERMIDA TORRES Presidenta F.I. de Petanca
   511 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. CARLOS HERNÁNDEZ DE LA TORRE Membre del Comité Español de Disciplina Esportiva
   512 MEDALLA DE PLATA TRIATLÓ SR. D. JOSE HIDALGO MARTÍN President F.I. de Triatló
   503 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. MANUEL IBERN I ALCALDE  
   513 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. MANUEL JIMÉNEZ BARRIS Secretari General per a l'Esport de la Junta d'Andalusia
   514 MEDALLA DE PLATA ATLETISME SR. D. LUIS MIGUEL LANDA GARCÍA Entrenador d'Atletisme
   515 MEDALLA DE PLATA JUDO SR. D. YOUNG LEE JOO  
   516 MEDALLA DE PLATA ESPELEOLOGIA SR. D. JUAN CARLOS LÓPEZ CASAS President de la F.I. d'Espeleologia
   517 MEDALLA DE PLATA HANDBOL SR. D. JESÚS LÓPEZ RICONDO President Real F.I. d'Handbol
   518 MEDALLA DE PLATA LLUITES I DISCIPLINES OLÍMPIQUES SR. D. ANGEL LÓPEZ ROJO President F.I. de Lluites i Disciplines Olímpiques
   519 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SRA. Sra. CARMEN MOSSO LOPEZ  
   520 MEDALLA DE PLATA RUGBI SR. D. ALFONSO MANAT VÁZQUEZ President F.I. de Rugbi
   521 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SRA. Sra. ELENA MARTIN SANCHEZ-CANTALEJO  
   522 MEDALLA DE PLATA VOLEIBOL SR. D. AGUSTÍN MARTÍN SANTOS. President Real F.I. de Voleibol
   523 MEDALLA DE PLATA ATLETISME SRA. Sra. MARÍA TERESA MARTÍNEZ JIMÉNEZ  
   524 MEDALLA DE PLATA PÀDEL SR. D. MIGUEL MEDINA BALENCIAGA President F.I. de Pàdel
   525 MEDALLA DE PLATA TIR AMB ARC SR. D. LORENZO MIRET ALFONSO President Real F.e.de Tir amb Arc
   526 MEDALLA DE PLATA VOLEIBOL SR. D. JOSÉ LUIS MOLTÓ CARBONELL  
   527 MEDALLA DE PLATA BÀSQUET SR. D. JOSÉ ANTONIO MONTERO BOTANCH Director General Eurobasket
   528 MEDALLA DE PLATA TAEKWONDO SR. D. RUBEN MONTESINOS GIMENO  
   530 MEDALLA DE PLATA ESCACS SR. D. FRANCISCO JAVIER OCHOA ECHAGÜEN ESTIBALEZ President del F.I. d'Escacs
   531 MEDALLA DE PLATA HOQUEI PATINES SR. D. JOSEP CATXO ORDEIG CASALS  
   532 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SR. D. ANGEL PALAZUELO SÈGOL  
   533 MEDALLA DE PLATA ATLETISME SR. D. MANUEL PASQUA PIQUERAS Real Federació Espanyola d'Atletisme
   534 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SRA. Sra. MARÍA LUISA PEREZ RAMOS  
   535 MEDALLA DE PLATA BEISBOL SOFBOL SR. D. LAZARO JULIO PERNAS LÓPEZ President de Real F.I. de Beisbol Sofbol
   536 MEDALLA DE PLATA VELA SR. D. GERARDO POMBO GARCÍA President Real F.I. de Vela
   537 MEDALLA DE PLATA JUDO SR. D. GERARDO PONCELA RUÍZ D'AZUA Tècnic de Judo
   538 MEDALLA DE PLATA MUNTANYA I ESCALADA SR. D. JORDI PONS SANJINÉS Dirigent Esportiu
   539 MEDALLA DE PLATA COLOMBICULTURA SR. D. JAVIER PRADA DE CONFLENT ISERT President Real F.I. de Colombicultura
   540 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SRA. Sra. MARÍA PILAR PRESA AHEDO  
   541 MEDALLA DE PLATA ESPORTS PER A CECS SR. D. JUSTO REGNESSIS DÍEZ President F.I. d'Esports per a Cecs
   542 MEDALLA DE PLATA ESGRIMA SR. D. MARCO ANTONIO RIOJA PÉREZ President Real F.I. d'Esgrima
   543 MEDALLA DE PLATA TENIS SR. D. TOMMY ROBREDO GARCES  
   544 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. AGUSTIN FRANCISCO RODRÍGUEZ CANO Director Laboratori Dopatge
   545 MEDALLA DE PLATA PERSONAL C.S.D. SRA. Sra. ROSARIO RODRIGUEZ CASTELLA  
   546 MEDALLA DE PLATA PIRAGÜISME SR. D. JESÚS RODRÍGUEZ INCLÁN Secretari General Real Federació Espanyola de Piragüisme
   547 MEDALLA DE PLATA FUTBOL SALA SR. D. JAVIER RODRIGUEZ NEBREDA  
   548 MEDALLA DE PLATA ESPORTS D'HIVERN SR. D. EDUARDO ROLDÁN OSÉS President Real F.I, d'Esports d'Hivern
   549 MEDALLA DE PLATA PERIODISTA ESPORTIU SR. D. MIGUEL ÁNGEL ROSELLO TORRA  
   550 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. JOSÉ ANTONIO SANCHA DE PRADA  
   566 MEDALLA DE PLATA BÀSQUET SR. D. ÁNGEL SANCHA GARCÍA Arbitre
   551 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. VICTOR SÁNCHEZ TARONGER Secretari General del Comité Olímpic Español
   552 MEDALLA DE PLATA PIRAGÜISME SR. D. SANTIAGO CESSAR SANMAMED LORA President Real F.I. de Piragüisme
   553 MEDALLA DE PLATA PERIODISTA SR. D. MANUEL SANTAELLA RONDA (A TÍTOL PÒSTUM)
   554 MEDALLA DE PLATA FUTBOL SR. D. JUAN SANTISTEBAN TROYANO Entrenador Real Federació Espanyola de Futbol
   555 MEDALLA DE PLATA MOTOCICLISME SRA. Sra. LAIA SANZ PLA-GIRIBERT  
   557 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. FRANCISCO SEIRU-EL VARGAS Inef Catalunya
   556 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. FERNANDO SEQUEIRA DE FUENTES Membre del Comité Español de Disciplina Esportiva i de la Junta de Garanties Electorals
   529 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. DAVID SERRA CERVERA Diputat Corts Valencianes
   558 MEDALLA DE PLATA KARATE SR. D. FAUSTINO SORIA MORALES President Real F.I. de Karate
   559 MEDALLA DE PLATA PERIODISTA ESPORTIU SR. D. JUAN MANUEL SURROCA CARMONA  
   560 MEDALLA DE PLATA HOQUEI PATINES SR. D. LUIS TEIXIDÓ SALA  
   561 MEDALLA DE PLATA HOQUEI PATINES SR. D. GUILLEM TRABAL TAÑÁ  
   562 MEDALLA DE PLATA MUNTANYA I ESCALADA SR. D. PATXI USOBIAGA LAKUNZA  
   563 MEDALLA DE PLATA BÀSQUET SRA. Sra. AMAYA VALDEMORO MADARIAGA  
   564 MEDALLA DE PLATA BOXA SR. D. JUSTO VÁZQUEZ MARCOS President de la F.I. de Boxa
   565 MEDALLA DE PLATA DIRIGENT ESPORTIU SR. D. FERNANDO VIZCAINO NODAL  
   39 PLACA DE BRONZE ACTIVITAT DOCENT Sr. D. COLEGIE TALLAMAR ALFONSO AGUILÓ PASTRANA Director del Col·legi
   40 PLACA DE BRONZE ENTITAT DOCENT   COL·LEGI SANT PATRICIO SR. D. GABRIEL CASTELLANOS ZAPATERO Director
   41 PLACA DE BRONZE ATLETISME   CLUB ATLETISME ADIDAS SR. D. GÜNTER WEIHL President de l'Adidas, C.A.
   72 PLACA D'OR ORGANISME AUTONÒMIC   JUNTA DE COMUNITATS DE CASTELLA-LA MANXA Excm. SR. D. JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES President
   66 PLACA D'OR GIMNÀSTICA   Real Federació Espanyola de Gimnàstica PRESIDENT: D. ANTONIO ESTEBAN CERDAN  
   67 PLACA D'OR TIR A VOL   Federació Espanyola de Tir a Vol PRESIDENT: D. FRANCISCO MONTORO CAÑETE  
   68 PLACA D'OR CICLISME   Real Federació Espanyola de Ciclisme PRESIDENT: D. FULGENCIO SÁNCHEZ MONTESINOS  
   69 PLACA D'OR VELA   Real Federació Espanyola de Vela PRESIDENT: D. GERARDO POMBO GARCÍA  
   70 PLACA D'OR COLOMBOFILA   Real Federació Colombófila Espanyola PRESIDENT: D. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ LOUREIRO  
   71 PLACA D'OR TIR OLIMPICO   Real Federació Espanyola de Tir Olímpic PRESIDENT: D. RODRIGO DE MESA RUIZ  
   73 PLACA D'OR NATACIÓ   CLUB NATACIÓ BARCELONA SR. D. SEBASTIÁ MILLANS ROSICH President
   87 PLACA DE PLATA ATLETISME   CROSS INTERNACIONAL DE ‘ZORNOTZA’ (AMOREBIETA) CLUB ESPORTIU ZORNOTZA Juan José Andérez Zurinaga
   88 PLACA DE PLATA VOLEIBOL   EQUIP NACIONAL MASCULÍ DE VOLEIBOL D. President de la Federació Espanyola de Voleibol Real Federació Espanyola de Voleibol
   95 PLACA DE PLATA MITJANS DE COMUNICACIÓ   FUDACIÓN EL TRAVESSER D. JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA PRESIDENT
   89 PLACA DE PLATA ATLETISME   CROSS INTERNACIONAL DE SANT SEBASTIÀ (LASARTE) FEDERACIÓ ATLÈTICA GUIPUSCOANA Jesus Mª Lopez Jimenez
   86 PLACA DE PLATA TAEKWONDO   SELECCIONS NACIONALS MASCULINA I FEMENINA DE TAEKWONDO FEDERACIÓ ESPANYOLA DE TAEKWONDO  
   90 PLACA DE PLATA ATLETISME   ORGANITZACIÓ DE LA PROVA ATLÈTICA ‘JEAN BOUIN’ (BARCELONA) GRAU & BARRAU ASSOCIATS SL Jaime Grau Hollenstein
   91 PLACA DE PLATA ATLETISME   CROSS INTERNACIONAL ‘JUAN MUGUERZA’ (ELGOIBAR) MINTXETA ATLETISME TALDEA Zigor Díez
   92 PLACA DE PLATA PIRAGÜISME   EQUIP NACIONAL DE PIRAGÜISME EN MARATÓ PRESIDENT Real Federació Espanyola de Piragüisme
   93 PLACA DE PLATA ATLETISME   CROSS INTERNACIONAL ‘GIMNASTICA D'ULIA’ (SANT SEBASTIÀ) SOCIETAT ESPORTIVA GIMNÀSTICA D'ULÍA Miguel Berzosa
   94 PLACA DE PLATA ESCACS   AJUNTAMENT DE LINARES Sr. D. JUAN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ Alcalde de Linares
   GUARDONATS 2007

    Les esmentades distincions es van entregar el dilluns 7 de maig de 2007 a les 13:00 hores en l'auditori Jose María Cagigal de l'INEF de Madrid.

   REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2007

    

   • PLACA D'OR

   63 SELECCIÓ ESPANYOLA MASCULINA ABSOLUTA DE BÀSQUET 

   64 SELECCIÓ ESPANYOLA ABSOLUTA DE NATACIÓ SINCRONITZADA

   65 NOZAR 

   66 GRUP DAMM 

    

    

   • PLACA DE PLATA

   67 AGUILAS CLUB DE FUTBOL 

   68 ASSOCIACIÓ DE CLUBS DE BÀSQUET 

   69 ASSOCIACIÓ DE FÚTBOLISTAS ESPANYOLS 

   70 ATHLETIC CLUB DE BILBAO 

   71 CLUB HANDBOL CIUDAD REAL 

   72 CENTRE D´SPORTS SABADELL FUTBOL CLUB S.A.D. 

   73 CLUB ATLÈTIC DE MADRID, S.A.D. 

   74 CLUB DE FUTBOL BADALONA 

   75 CLUB SPORTIU EUROPA 

   76 LLIGA DE FUTBOL PROFESSIONAL

   77 REIAL BETIS FUTBOL, S.A.D. 

   78 REAL CLUB DEPORTIVO DE A CORUNYA S.A.D. 

   79 REAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA S.A.D. 

   80 REIAL SOCIETAT GIMNÀSTICA TORRELAVEGA 

   81 REAL SPORTING DE GIJÓN S.A.D. 

   82 SEVILLA FUTBOL CLUB S.A.D. 

   83 TERRASSA FUTBOL CLUB S.A.D.

    

   • PLACA DE BRONZE

   33 ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ESPORT 

   34 CLUB VOLEIBOL TENERIFE 

   35 CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS OFICIALS DE METGES 

   36 CONFERÈNCIA DE DEGANS D'INSTITUTS I FACULTATS DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT 

   37 INSTITUCIÓ OBERENA 

   38 AFICIONS UNIDES 

    

   • MEDALLA D'OR

   183 Il·lm. SR. D. RAFAEL BLANCO PEREA

   184 Il·lm. SR. D. ALVARO D'ORLEANS-BORBÓ 

   185 ILMO.SR. D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ PELÁEZ 

   186 Il·lm. SR. D. ISAAC GALVEZ LÓPEZ (a títol pòstum) 

   187 Il·lm. SR. D. PAU GASOL SAEZ 

   188 Il·lm. SR. D. JUAN  MARGETS LOBATO 

   189 Il·lma. SRA. Sra. GEMMA  MENGUAL CIVIL 

   190 Il·lma. SRA. Sra. ANA MARÍA PEIRÓ GRIÑÓ 

   191 Il·lm. SR. D. MIGUEL ANGEL POZUETA URIBA-ECHEVARRIA 

   192 Il·lm. SR. D. JUAN ANTONIO SAMARANCH SALISACH 

   193 Il·lm. SR. D. ERIC VILLALÓN FUENTES
    

   • MEDALLA DE PLATA

   418 DO IGNACIO AGUIRREZABAL GABICAECHEVARRÍA 

   419 DON JOAN MANUEL ÁLVAREZ PÉREZ 

   420 DONYA SANDRA AZON CANALDA 

   421 DONYA MONICA AZON CANALDA 

   422 DO DAVID BARRUFET BOFILL

   423 DO PEDRO BARTHE GESPES 

   424 DO JOSÉ MANUEL CALDERÓN BORRALLO 

   425 DONYA MARÍA SOLEDAD CASADO ESTUPIÑÁN 

   426 DONYA MERCEDES COGHEN ALBERDINGK-THIM 

   427 DO ANTONIO CUBILLO SÁNCHEZ 

   428 DO DOMINGO DÍAZ DE MERA 

   429 DO JOSÉ LUIS DÍEZ DÍAZ 

   430 DO ISIDRO ESTÉVEZ PUJOL 

   431 DO FRANCISCO ESTRADA BADIA 

   432 DONYA Mª ISOLINA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

   433 DO JAUME FORT MAURI 

   434 DONYA REMEDIOS GARCÍA HERVÓN 

   435 DO JORGE GARCÍA LORITE (a títol pòstum) 

   436 DO MATEO GARRALDA LARUMBE 

   437 DO CARLOS GIL PÉREZ 

   438 DON JOAN  GIMENO ULLASTRES 

   439 DO ALBERTO GÓMEZ POU 

   440 DO ANDRÉS GUTIÉRREZ LARA 

   441 DO JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

   442 DO FERNANDO HERNANDEZ CASADO 

   443 DO HILARIO  HERNÁNDEZ MARQUES 

   444 DO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VENERE (a títol pòstum) 

   445 DONYA MARÍA TERESA HERRERA LÓPEZ 

   446 DO JULIO  HIDALGO GUTIÉRREZ 

   447 DO LIBORIO  FERRO SÁNCHEZ PESCADOR

   448 DO JOSÉ JAVIER HOMBRADOS IBÁÑEZ 

   449 DO EUGENIO JIMÉNEZ GALVÁN

   450 DO JAVIER LAMANA PALACIOS 

   451 DO LUIS LEARDY ANTOLÍN 

   452 DO EMILIO LLAMEDO OLIVERA 

   453 DO LUIS MIGUEL LÓPEZ BARQUERO 

   454 DO JORGE  LORENZO GUERRERO 

   455 DO DEMETRIO LOZANO JARQUE 

   456 DO JOSÉ IGNACIO MANCHÓN RUIZ 

   457 DO ÁNGEL MARÍN GALERA 

   458 DO JOSÉ MARÍA MARTÍN NIETO 

   459 DO PEDRO  MARTÍNEZ DE LA ROSA 

   460 DONYA CAROLINA MÚGICA VALLEJO 

   461 DO MANUEL NÚÑEZ PÉREZ 

   462 DO ANTONIO CARLOS ORTEGA PÉREZ 

   463 DO ROBERTO OUTEIRIÑO HERNANZ

   464 DO ALBERTO PALOMAR OLMEDA 

   465 DO GREGORIO PARRA GARCÍA 

   466 DONYA EDURNE PASSAVEN LIZARRIBAR 

   467 DON JOAN CARLOS  PASTOR GÓMEZ 

   468 DO JOSÉ PEDRAJAS PEDRAJAS 

   469 DON JOAN PÉREZ MARQUEZ 

   470 DO JOSÉ PERURENA LÓPEZ 

   471 DO ANTONIO  RAMOS GORDILLO 

   472 DO RAFAEL RECIO GÓMEZ 

   473 DO VALENTÍN REQUENA PÉREZ 

   474 DO FERNANDO  REQUENA VITALS 

   475 DO FELIPE REYES CABANAS 

   476 DO PEDRO ROMERO-REQUEJO GÓMEZ 

   477 DO MANUEL SAORIN PIÑERA 

   478 DONA PAOLA TIRATS SÁNCHEZ 

   479 DONYA LAURA TRAMUS TRIPIANA 

   480 DO ANTONIO UGALDE GARCIA
    

   • MEDALLA DE BRONZE

   341 DO JAVIER ALONSO SANZ 

   342 DO FRANCISCO ARITMENDI CRIAT 

   343 DONYA ELENA ARTAMENDI GARCIA 

   344 DONYA MONTSERRAT ARTAMENDI GARCIA 

   345 DONYA ROSA BALAGUER TORRES 

   346 DO ALVARO  BAUTISTA ARCE  

   347 DONYA MARIA JOSÉ BILBAO BUÑUEL 

   348 DO  SERGI BORREL SÁNCHEZ 

   349 DO JOSEP BUIXÓ I PUJIULA 

   350 DO ANDREU CAMPS I POVILL 

   413 DONYA ISABEL CASTAÑE LÓPEZ 

   351 DON JOAN CARLOS CASTAÑE MARTÍNEZ 

   352 DO IVÁN CERVANTES MONTERO 

   353 DO JORDI COLOMER GALLEGO 

   354 DO JORDI COROMINAS GARCIA 

   355 DO JOSÉ MARÍA CORONA FAYOS 

   356 DO SALVADOR CRESPO ARRIOLA 

   357 DO JOSÉ LUIS DE CARLOS MASCLE 

   358 DO MIGUEL DE LA VILA POLO 

   359 DO ANTONIO PRIM COLOM 

   360 DO JAVIER DUARTE ROCA 

   361 DO JESÚS ERBURU GOÑI 

   362 DO IOSU FEIJOO GAYOSO 

   363 DONYA ROSA M.  FERNÁNDEZ RUBIO 

   364 DO FRANCISCO FLORS QUERALT 

   365 DONYA ANDREA FUENTES FACHE 

   366 DONYA TINA FUENTES FACHE 

   367 DONYA ALMUDENA GALLARDO VICENTE 

   368 DO ANTONIO GALL MARTÍNEZ 

   369 DOND JUAN  GARRIGÓS I BOU 

   370 DON LLI GOMEZ FEITO 

   371 DO JORDI GOTZEN BUSQUET 

   372 DONYA HORTENSIA GRAUPERA MONAR 

   373 DONYA PILAR JAVALOYAS GAUDIZA 

   374 DO ALBERTO JOFRE BERNARDO 

   375 DON JOAN  LEÓN QUIRÓS 

   376 DO JULIÁN LLINAS QUETGLAS 

   377 DO JOSE IGNACIO LOPETEGUI AIERZA 

   378 DO MIGUEL ANGEL LÓPEZ CASTELLANOS 

   379 DO CORNEL MARCULESCU BULFON 

   380 DO SANTIAGO MÁRQUES HUELVES 

   381 DO ANTONIO MARTÍNEZ AMILLO 

   382 DO ANTONIO MARTÍNEZ CASCALES 

   383 DONYA Mª TERESA MES DE XAXARS RIVERO 

   384 DO DAVID MATEO QUINTANA  

   385 DON JOAN CARLOS MOLINA MERLO 

   386 DONYA GISELA MORÓN ROVIRA 

   387 DONYA RENATA MULLER RATHLEF 

   388 DO ANTONIO NADAL HOMAR 

   389 DO FERNANDO NAVARRO VALDIVIESO 

   390 DO ALVARO OQUIÑENA ARGAÑA

   391 DONYA MARÍA TERESA ORDID ASENJO 

   392 DO LUIS PARRAMÓN SARRATE 

   393 DONYA MARÍA TERESA PERALES FERNÁNDEZ 

   394 DO JOSÉ PERLES RODRÍGUEZ 

   395 DONYA GRACIELA PISONERO CASTRO 

   412 DONYA RITA POLIT CASTRO 

   396 DO JOSÉ MARÍA QUETGLAS MOMPEÁN

   397 DO MATEO RAMOS DE LA NAVA 

   399 DO GABRIEL REAL FERRER 

   400 DO MIGUEL ROCA MAS 

   401 DONYA IRINA RODRÍGUEZ ALVAREZ 

   402 DO EDUARDO SANCHA BECH 

   403 DO JOSÉ MARIANO SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

   404 DO PRIMITIU SÁNCHEZ SANZ 

   405 DONYA MARY  SHAW MARTOS 

   406 DO JAVIER TARRADA ARBELOA 

   407 DO VICENTE TEMPRADO GARCÍA

   408 DONYA CRISTINA  TORRE-MARÍN MENGES

   409 DONYA PILAR TOSAT MARTIN

   410 DONYA CARMEN VALL ARQUERONS

   411 DO ANTONIO ZANINI SANS 

   GUARDONATS 2006

   Persones i equips que han rebut les diferents medalles del Real Orde del Mèrit Esportiu durant l'any 2006

    

   • GRAN CREU REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2006

   Segura de Lluna, Ernesto Directiu Esportiu

    

   • MEDALLES D'OR REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2006

   Alonso Díaz, Fernando Automobilisme

   Cabezas Conde, Guillermo (a títol pòstum) Ex-President Federació Minusvàlids Físics

   Calç Figueroa, David Piragüisme

   Echevarría Arteche, José María Ex-President del Comité Olímpic Español

   Fernández Gaztañaga, Xavier Vetla

   Fidalgo López, Alfonso Atletisme (CPE)

   Gómez-Angulo Rodríguez, Juan Antonio Ex-President del Consell Superior d'Esports

   González Blanco, Raúl Futbol

   González Muñoz, Aranzazu Natació (CPE)

   Jiménez Ramos, Guillermo Jesús Ex-Director General d'Esports del C.S.D.

   Plans Riera, Manuel Ex-Director General Esports del COE

   Martín del Burgo Simarro, Francisco Javier Viceconsejero de Deportes de la Junta de Comunidadesde Castilla-La Mancha

   Martínez de Lizarduy Larraibar, Iker Vetla

   Monreal Sánchez, Diego (a títol pòstum) Ex-Prof. Resp. Dep. ONZE

   Nadal Perea, Rafael Tenis MEDALLA D'OR Pedrosa Branc Daniel Motociclisme

   Prieto Cárdenas, Juan Antonio Atletisme (CPE)

   Requena Hernández, Julio Atletisme (CPE)

   Rodríguez Ibáñez, José Manuel Atletisme (CPE)

   Sánchez Medina, José Antonio Atletisme (CPE)

   Sánchez-Guijo Acevedo, Enrique Atletisme (CPE)

     

   • MEDALLES DE PLATA REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2006

   Arnau Creus, Xavier Hoquei Herba

   Rierol Lorenzo, Alfonso Ex-Director General d'Esports del CSD

   Beorlegui Ibars, Juan Ramón Personal CSD

   Bosma Minguez, Javier Voley Platja

   Bust Fernández, Manuel Piragüisme

   la Canyada Marichalar, Rafael (a títol pòstum) Periodista

   Carande Exerez, María Dolores Personal CSD

   Cebrián Scheurer, Elisabeth Bàsquet

   Cid Cortés, Antonio Boccia

   Cobas Martínez, Antonio (a títol pòstum) Tècnic Motociclisme

   Dujshebaev Mukhanbetov, Talant Handbol

   Echavarri Erasun, Fernando Vetla

   Escarré Ureña, Juan Hoquei Herba

   Escobar Roure, Sergi Ciclisme

   Escuredo Raimondez, José Antonio Ciclisme

   Espinosa Pérez, Vicente Personal CSD

   Farragut Castillo, Marina Bàsquet

   Figueroa Griffith, Luis Ex-President de la Real Federació Espanyola d'Hípica

   Forts Martínez, Juan José Natació

   Gallego García, Ana María Personal CSD

   Garbajosa Chaparro, Jorge Bàsquet

   García Candau, Julián Periodista

   García Mena, Julio Futbol

   Gómez Arquer, Cristina Handbol

   Gómez Servera, Elena Gimnàstica

   Guerrero Canchales, Concepció Personal CSD

   Gutiérrez Cuevas, Juan Jesús Deporte hivern

   Gutiérrez Isabel, María del Carmen Personal CSD

   Hermida Ramos, José Antonio Ciclisme-Mountain Bike

   Herrera Allepuz, Pablo Voley Platja

   Hidalgo López, Maria del Carmen Personal CSD

   Hueto Majoral, Alfredo Entrenador Gimnàstica

   Jiménez de la Parra, Isabel Personal CSD

   Jiménez Sánchez, Carlos Bàsquet

   Jofresa i Prats, Rafael Bàsquet

   Lalanda Ruiz, José María Ex-President de la Federació Espanyola de Llebrers

   Martín Díaz, Angeles Personal CSD

   Martínez Armenteros, Joan Lli Atletisme

   Martínez Rodríguez, José Luis Entrenador Atletisme

   Martínez Valero, Juan (a títol pòstum) Directiu Esquí Nàutic

   Masip Borrás, Enric Handbol

   Moreno Sánchez, Patrícia Gimnàstica

   Muñoz Ilundain, Laura Gimnàstica

   Navarro Feijoo, Juan Carlos Bàsquet

   Navarro Mata, Rosa María Personal CSD

   Núñez Carretero, Jordi Handbol

   Olalla Iraeta, Iosu Handbol

   Paz Blanco, Anton Vetla

   Paz Fernández, Marcelino Natació

   Puche Díaz, Monserrat Handbol

   Raga Sans, Adam Motociclisme

   Rodríguez Bueno, Cecilia Personal CSD

   Roma Cararach, "Nani", Joan Motociclisme

   Saínz de la Maça Tobía, José Ex-President de la Federació Espanyola de Tir a Vol

   Sánchez Bañuelos, Fernando Director-Professor Educació Fisica

   Sánchez Gálvez, Daniel Billar

   Santacruz Socas, Manuel "Palenke" Boxege

   Suárez Mendoza, Francisco Personal CSD

   Tarrés Campa, Ana Entrenadora Natació

   Trujillo Villar, Rafael Vetla

   Urdiales Márquez, Alberto Handbol

    

    

   • MEDALLES DE BRONZE REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2006

   Aguado Nadal, Sagrario Ex-Esportista

   Alberdi Alonso, Tomás Ex-Director General C.S.D.

   Alfaro Gandarillas, Élida Seminari Dona-Deporte

   Álvarez Serrano, Rubén Atletisme (CPE)

   Asencio Aguirre, Eugeni Ex-Arbitre Waterpolo

   Ayuso Canals, Eduardo Ex-Director Gral. C.S.D.

   Barrera Galíndez, Eduardo Gestor-Deporte Municipal

   Blanco Pereira, Eduardo Ex-Director Gral. CSD

   Blanco Velasco, José Luis Ex-Director Gral. CSD

   Bové Pérez, José Antonio Fisioterapeuta COE

   Carlavilla Cubillo, César Atletisme (CPE)

   Casanova Larrayad, Manuel Director Deporte Escolar

   Colmenero Férvida, Manuel Ex-President Fed. Espanyola de Taekwondo

   Coma Camps, Marc Motociclisme

   De la Matta Sastre, Manuel (a títol pòstum) Muntanya i Escalada

   Díaz García, José Sants Ex-Director Gral. Cantàbria

   Díaz García, José Directiu Esport Escolar

   Fernández Julián, Maria del Pilar Tire Olímpic

   Fernández Rodríguez, Gonzalo Ex-Director Gral. CSD

   García Recio, Miguel Angel Ex-Director Gral. CSD

   García-Raposo Sánchez, Enrique Ex-President Fed. Espanyola Patinatge

   Gest Rodríguez, Jesús Directiu Esport Escolar

   Granados Aguilera, Encarnación Atletisme

   Hernández Vázquez, José Luis Directiu-Professor Educació Física

   Hernández Vázquez, Manuel Ex-President F.I. de Badminton

   Iglesias Cortés, Jesús Natació (CPE)

   Kronlund, Martín Directiu Orientació

   Mallo Buccini, Norberto Ex-President de la Real Federació Espanyola de Motonáutica

   Manchón Domínguez, Blanca Vela

   Martin Berlanas, Luis Miguel Atletisme

   Martín de Paz, Andrés Ex-Director Gral. Castella-Lleó

   Martín Ibáñez, Luis Fernando Directiu Esport Escolar

   Mendoza Rivero, Beatriz Atletisme (CPE)

   Molina Vilches, Pedro President Club Esportiu 28 Febrer

   Mondejar Alonso, Carlos Directiu Gimnàstica

   Núñez Piriz, Jorge Atletisme (CPE)

   Pérez Rubio, Manuel Ex-President Fed. Esp. Ciclisme

   Petriz Calvo, Felipe Rector Magnífic Universitat Zaragoza

   Petrus Bey, Juana María Ex-Directora Gral. Balears

   Prado Fernández, Manuel Ex-Director Gral. Junta Andalucia

   Puig Barata, Nuria Professora INEF

   Puignau Fernández, Rafael Jutge Atletisme- Vice-president

   Robles Marchena, Juan Cochero Hípica

   Rodríguez Rodríguez, Hilda Boccia (CPE)

   Román Sánchez, Ulpiano Directiu Esport Universitari

   Ros Charral, Benito Ciclisme

   Sánchez Hernández, Sergio Atletisme (CPE)

   Sanchís Ramírez, José Pascual Ex-Director Ajunta Andalusia

   Soler-Cabot Serra, Alejandro Ex-President Fed. Espanyola Pentatlon Modern

   Vaig tornar Tuyá, Juan Atleta-Marató

   Uematsu Treviño, Kiyoshi Judo

   Usabiaga Arriola, Itziar Ex-Presidenta Paralítics Cerebrals

   Vázquez Gómez, Benilde Seminari Dona-Deporte

   Viedma Castella, Juan Atletisme (CPE)

   Zaborras Ciprian, Miguel Angel Ex-President Fed. Espanyola Pesca

   Zamora Soto, Irene Salvament i Socorrisme

     

   • PLACA D'OR REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2006

   Club Interviú Bumerang Equipe de Futbol Sala

   Selecció Espanyola d'Handbol Masculí Handbol

   Selecció Espanyola Masculina de Futbol Sala Futbol-Sala

   Selecció Espanyola d'Hoquei Patines Masculina Hoquei Patines

     

   • PLACA DE PLATA REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2006

   Equip Español de Doma Clàssica Equip d'Hípica

   Escola Militar de Muntanya i Operacions Especials de l'Exèrcit de Terra

   I.I.S. "Ortega i Gasset" de Madrid Institut d'Educació Secundària

   Programa "Castella-la Manxa Olímpica"

   Real Club Recreatiu d'Huelva Décano dels Clubs de Futbol

   Selecció Espanyola de Natació Sincronitzada

     

   • PLACA DE BRONZE REAL ORDE DEL MÈRIT ESPORTIU 2006

   Agrupació Esportiva Marathón Club d'Atletisme

   Campionats Internacionals d'Espanya en Pista Ràpida Vila de l'Espinar-Open Castella i Lleó Organització Esportiva de Tenis

   Cerclés Sabadellés-1856 Club de Tenis

   Club Polo Santa María Club de Polo

   David Lloyd Club Turó Club de Tenis

   Club de Tenis de Mesa La General " Caja Granada" Club Tenis de Mesa

   Equip Español de Persecució Olímpica Equip de Ciclisme

   Parc Esportiu Guiera-Cerdanyola del Vallés

   Penya Unionista Figueres