Centre Superior d'Ensenyaments Esportius (CSED)

El Centre Superior d'Ensenyaments Esportius (CSED) és un centre docent públic, adscrit al CSD, que el seu objectiu fonamental és la formació de tècnics esportius que assumisquen el lideratge, la responsabilitat, l'autoexigencia professional i el respecte dels valors de joc net com a senyals d'identitat del seu exercici professional.

CSED

Oferix una formació a distància, flexible i de qualitat, promovent una cultura corporativa que situa a l'alumne com a protagonista del procés d'aprenentatge.  El model pedagògic es basa en una estructura de continguts seqüenciats, uns materials innovadors i una acció tutorial permanent i personalitzada.

Accedix al CSED