Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva d'Espeleologia, Brancs de la Victòria (Cantàbria)

Adreça
:
Manuel Marure, 5 (39800 Brancs de la Victòria – CANTÀBRIA)
Telèfon
:
942 646 8569
Fax
:
97 455 21 45
Correu electrònic
:
albergue@fedespeleo.com
Web
:
www.fedespeleo.com
Informació
Extensió total del Centre
:
5424 m2
Titular
:
Federació Espanyola d'Espeleologia
Gestió
:
Federació Espanyola d'Espeleologia
Data de classificació
:
16 de novembre de 2011
Serveis Generals

Unitat

Capac./.

Titularitat

Període d'ús

Distància a 
la instalac.

Residència Esportistes

40

Fed. Espanyola Espeleologia

Tot l'any

 

Centre Regional Medicina Esportiva del Govern de Cantàbria

 

Govern de Cantàbria

Tot l'any

56 Km.

Aules Residència Esportistes

20

Fed. Espanyola Espeleologia

Tot l'any

 

Aules Colegie Públic Brancs de la Victòria

 

Ajuntament de Brancs de la Victòria

Tot l'any

200 m.

(Incloure Residències, Centre Medico-Esportiu, aules d'Estudi, Biblioteca, etc.

Instal·lacions Esportives

Unitats Esportives
(amb característiques)

Adreça

Dimensions

Coberta

Distància a
la residència

Rocòdrom de l'Ajuntament de Brancs de la Victòria

Av. General Franco, S/n (39800 Brancs de la Victòria)

 10 m. 6 m.

Si

200 m.

Espais naturals

Espai natural

Característiques

Distància al Centre

Cova Mur

Cavitat ideal per a pràctiques d'escalada en la boca d'entrada. Necessària autorització

3 km.

Cullalvera

Situada en el municipi de Brancs de la Victòria. Necessària Autorització

500 m.

Cavitats del Valle de Soba  a triar segons activitat a desenvolupar

La Vall de Soba disposa de cavitats de tot tipus que permeten l'activitat espeleológica en tots els seus nivells de dificultat. Necessària autorització

Radie de 20 km. Des de la Residència d'Esportistes

 

Gestió del Centre:

  • Responsable: Federació Espanyola d'Espeleologia
  • Nom: José Ángel Gómez González
  • Càrrec: Director Tècnic        
  • Telèfon: 91 309 36 74          Fax:     91 309 36 74
  • E-mail: joseangel.gomez@fedespeleo.com              

Persona del Centre que farà d'interlocutor amb el Consell Superior d'Esports: