Equip directiu

President:

Víctor Francs Díaz

Director General d'Esports:

Fernando Molinero Revert

Director del Gabinet del President:

Juan María Fernández Carnicer

Assessora:

Judith Masià Franquet

Assessora:

Nerea Huete Lizarazu

Assessora:

Cynthia Zaragoza Aix

Oficina de Premsa:

Lucía Santiago Loira

Subdirecció General d'Esport Professional i Control Financer:

Susana Maig Rodríguez

Subdirecció General d'Alta Competició:

Aitor Canibe Sánchez

Subdirecció General de Promoció i Innovació Esportiva:

Subdirecció General Dona i Esport:

Bàrbara Fortes González

Subdirecció General de Règim Jurídic de l'Esport:

Raúl Rodríguez Porras

Secretaria General:

Pablo Castillo García