Ajudes a dones esportistes

Convocatòria d'Ajudes a Dones Esportistes l'any 2019

El 20 de març s'ha publicat en el BOE l'extracte de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes a Dones Esportistes l'any 2019.

Únicament s'admetran sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica del CSD.

Per a accedir al document polsar el següent enllaç:

Per a més informació, així com per a la seua sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?idprocedimiento=94&botonSeleccionado=0

 

Nota informativa sobre la Convocatòria d'Ajudes a Dones Esportistes 2020

La Convocatòria d'Ajudes a Dones Esportistes per a l'any 2020 es publicarà quan siga possible assegurar la presentació de les sol·licituds i la tramitació de les ajudes amb totes les garanties per a les dones esportistes sol·licitants.

imagenmini