Ajudes a les Federacions per al Programa Dona i Esport en 2021

El 28 de gener s'ha publicat en el BOE l'extracte de la  Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per al Programa Dona i Esport l'any 2021.

El termini per a presentar sol·licituds s'obrirà el dia 29 de gener, finalitzant el 18 de febrer. Per a més informació, així com per a la seua sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?idprocedimiento=92