Programa Univers Dona II

UNIVERS DONA II és un programa que té per objecte la promoció i l'increment de la participació femenina en tots els àmbits de l'esport, per a contribuir a la millora i transformació social a través dels valors de l'esport. Es busca aconseguir una societat més igualitària on la dona i l'esport siguen part essencial del creixement del país.

UNIVERS DONA II pretén aprofundir en la dimensió social i cultural de l'esport per a impulsar un canvi en l'estil de vida dels espanyols i fomentar l'esport en les dones, mitjançant la seua promoció i visibilización.

UNIVERS DONA II es materialitza en la posada en marxa de projectes que busquen la difusió i promoció de l'esport femení a través de 5 grans pilars d'actuació:

  1. Formació com a element d'excel·lència
  2. Pla de desenvolupament esportiu: des de la base fins a l'elit
  3. Visibilización i promoció de la dona en l'esport i en la societat
  4. Lideratge
  5. Dona, salut i esport.

MANUAL D'IDENTITAT CORPORATIVA I D'ÚS PER A EMPRESES COL·LABORADORES:   En este document es determinen els estàndards d'utilització dels logotips i/o imatge de l'esdeveniment d'excepcional interés públic “Univers Dona”, així com els criteris per a la quantificació dels diferents beneficis fiscals que preveu la normativa actual amb la finalitat de recolzar l'adequat desenvolupament de l'esdeveniment; també, establix els suports publicitaris per a la seua divulgació i la base de deducció dels mateixos, les modalitats de gastos de publicitat dels mitjans de comunicació col·laboradors de l'esdeveniment, i la definició dels plans i programes d'actuació que es realitzen en el marc del Pla. I, a més, es definix tant el procediment de reconeixement dels beneficis fiscals com els models de documentació a aportar per les empreses col·laboradores i establir la normativa aplicable a este procediment.   

MODEL DE SOL·LICITUD: Model de sol·licitud per a l'entitat sol·licitant en  relació amb el programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'excepcional interés públic “Univers Dona”, d'inclusió de projecte en els plans i programes d'activitats de l'esdeveniment.

Pla Integral per al foment i desenvolupament de l'esport femení Español.