Data BOE: 13/06/2019

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'Esportistes d'Alt Nivell (DONEN) corresponent al segon llistat de l'any 2018.

El nombre total d'Esportistes d'Alt Nivell és de 486

Nota: Detectat error en el text de la Resolució anterior, es fa la pertinent esmena en el BOE per a corregir: on diu “…segon llistat de l'any 2018” ha de dir “….primer llistat de l'any 2019”

CORRECCIÓ D'ERRORS de la Resolució de 10 de juny de 2019, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, sobre la relació d'esportistes d'alt nivell corresponent al primer llistat de l'any 2019.