Memòries anuals d'activitats convocades pel CSD en edat escolar

En este apartat podeu veure desglossats les principals dades de les competicions d'Esport en Edat Escolar gestionades pel C.S.D., tant de caràcter nacional com a internacionals amb participació espanyola.

Memòria CSD - Esport Escolar 2020

CESSA 2020 – Resultats:

ISF 2020 - Resultats amb participació espanyola: