ADB 2020 II

ADB 2020 II és un pla d'Apoyo a l'Esport de Base dirigit a incrementar el nombre de practicants dels esports i conformar unes condicions òptimes per a la detecció de talentosa esportius i la seua formació integral, tant en l'esportiu com en l'acadèmic. Però a més, en esta segona edició, ADB 2020 II vol incidir en la població general,  promovent la pràctica de l'activitat física i l'esport com un element fonamental d'un estil de vida saludable al llarg de la vida.

Els projectes i activitats de l'ADB 2020 II es desenvolupen entorn de/entorn de tres grans programes:

  1. El suport a l'Esport Escolar (ADE)
  2. El suport a l'Esport UNiversiotario (ADU)
  3. la promocoón de l'activitat física i lluita contra el sedentarisme (ADB+)

La declaració de l'ADB 2020 II com a Esdeveniment d'Excepcional Interés Públic (AEIP) permet l'obtenció d'importants beneficis fiscals a aquelles empreses que col·laboren amb la difusió de l'esdeveniment i realitzen una aportació a títol donatiu a este programa.

El període de vigència del programa ADB 2020 II s'estén de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ:

Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores del programa ADB 2020 II:  En este document es determinen els estàndards d'utilització dels logotips i/o imatge; els criteris per a la quantificació dels diferents beneficis fiscals que preveu la normativa actual; establix els suports publicitaris per a la seua divulgació i la base de deducció dels mateixos, les modalitats de gastos de publicitat dels mitjans de comunicació col·laboradors; els plans i programes d'actuació que es realitzen en el marc del Pla. A més, es definix tant el procediment de reconeixement dels beneficis fiscals com els models de documentació a aportar per les empreses col·laboradores i establir la normativa aplicable a este procediment:

 

 

- DESGRAVAMENT PUBLICITAT:

- MECENATGE PRIORITARI: