Deporte Inclusivo

ESPORT INCLUSIU és un programa que busca promoure la pràctica esportiva de persones amb discapacitat com a ferramenta per a la seua integració social. La pràctica esportiva a més de ser un poderós instrument per al foment de la salut, afavorix dinàmiques que equilibren les diferències personals permetent la inclusió de les persones amb discapacitat en els seus entorns socials.

ESPORT INCLUSIU es materialitza en la posada en marxa d'iniciatives relacionades amb el foment de l'activitat esportiva que promoguen la inclusió i la integració en l'esport, posant especial interés en les persones amb discapacitat.  Las principals vies de desenvolupament del projecte seran:

  1. Promoció de l'activitat física en entorns inclusius
  2. Formació especialitzada
  3. Accessibilitat a l'esport
  4. Pla esportiu de promoció de competicions inclusives
  5. Comunicació i difusió del valor de l'esport inclusiu i els seus assoliments

La declaració del Programa Deporte Inclusivo com a Esdeveniment d'Excepcional Interés Públic (AEIP) permet l'obtenció d'importants beneficis fiscals a aquelles empreses que col·laboren amb la difusió de l'esdeveniment i realitzen una aportació a títol donatiu a este programa.

El període de vigència del programa Deporte Inclusiu s'estén de l'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ

Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores del programa Univers Dona II:  En este document es determinen els estàndards d'utilització dels logotips i/o imatge; els criteris per a la quantificació dels diferents beneficis fiscals que preveu la normativa actual; establix els suports publicitaris per a la seua divulgació i la base de deducció dels mateixos, les modalitats de gastos de publicitat dels mitjans de comunicació col·laboradors; els plans i programes d'actuació que es realitzen en el marc del Pla. A més, es definix tant el procediment de reconeixement dels beneficis fiscals com els models de documentació a aportar per les empreses col·laboradores i establir la normativa aplicable a este procediment:

- DESGRAVAMENT PUBLICITAT:

- MECENATGE PRIORITARI: