Noves Metes

NOVES METES és un programa dissenyat per a recolzar a l'esportista d'Alt Nivell en el final de la seua carrera esportiva, sobretot a aquells esportistes que presenten certes necessitats específiques o reajustaments a nivell ocupacional, formatiu, financer i psicosocial.

Noves Metes pretén que la práctiva esportiva no siga un factor negatiu per al futur professional i personal dels esportistes d'Alt Nivell.

Noves Metes proporciona suport als esportistes en el procés de la seua retirada, dotant-los de les ferramentes necessàries que els permeten una integració soci-laboral el més reeixida possible. Els plans d'actuació d'este programa són:

  1. Ocupabilitat
  2. Formació
  3. Desenvolupament Personal
  4. Comunicació i promoció.

La declaració del Programa Noves Metes com a Esdeveniment d'Excepcional Interés Públic (AEIP) permet l'obtenció d'importants beneficis fiscals a aquelles empreses que col·laboren amb la difusió de l'esdeveniment i realitzen una aportació a títol donatiu a este programa.

El periodo de vigencia del programa Nuevas Metas se extiende del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ:

Manual d'identitat corporativa i d'ús per a empreses col·laboradores del programa Univers Dona II:  En este document es determinen els estàndards d'utilització dels logotips i/o imatge; els criteris per a la quantificació dels diferents beneficis fiscals que preveu la normativa actual; establix els suports publicitaris per a la seua divulgació i la base de deducció dels mateixos, les modalitats de gastos de publicitat dels mitjans de comunicació col·laboradors; els plans i programes d'actuació que es realitzen en el marc del Pla. A més, es definix tant el procediment de reconeixement dels beneficis fiscals com els models de documentació a aportar per les empreses col·laboradores i establir la normativa aplicable a este procediment:

 

 

- DESGRAVAMENT PUBLICITAT:

- MECENATGE PRIORITARI: