Pla Director Deporti Inclusiu 2020

El Pla Director Deporti Inclusiu 2020és el resultat del treball conjunt dels membres de la Taula d'Esport Inclusiu, grup de treball liderat pel Consell Superior d'Esports i integrat pels agents de promoció i gestió de l'esport i la discapacitat, tant del sector públic com del privat. 

Des de la seva constitució el 23 d'octubre de 2018, la Taula d'Esport Inclusiu (MDI) ha estat treballant en l'estudi de situació de l'esport per a persones amb discapacitat així com en l'elaboració d'un full de ruta o unes línies estratègiques de l'esport inclusiu en el sistema esportiu espanyol, l'objectiu final del qual és aconseguir un model integrat d'esport en el qual tinguin cabuda totes les persones amb i sense discapacitat, i proporcionar els suports necessaris perquè aquesta inclusió es realitzi en igualtat d'oportunitats.

En el marc d'aquest full de ruta, tots els membres de la MDI han estat convidats a proposar aquelles actuacions que considerin rellevants i que puguin conformar un Pla Director d'Actuació amb un horitzó temporal inicial d'un any, i que pugui donar lloc posteriorment a una planificació a quatre anys. Les accions principals que formen part del Pla Director d'Actuació han estat ordenades en quatre grans grups: actuacions de formació, finançament, normativa i divulgació.

Amb aquesta iniciativa, el Consell Superior d'Esports cerca generar un model esportiu propi, fent especial èmfasi en les persones amb discapacitat i aprofitant les organitzacions esportives ja existents, per traçar un camí comú, l'objectiu final del qual serà aconseguir un model integrat d'esport en el qual tinguin cabuda totes les persones amb i sense discapacitat, i proporcionar els suports necessaris perquè aquesta inclusió es realitzi en igualtat d'oportunitats.

L'engegada d'aquest full de ruta per al desenvolupament del programa d'Esport Inclusiu solament és possible amb el suport de tots els agents implicats tant del sector públic com del privat, que actuaran com a motor fonamental per potenciar les diferents propostes del programa.

Consulta el document complet: