Accessibilitat

L'accessibilitat és un objectiu prioritari del Consell Superior d'Esports. Els continguts del nostre portal han de ser accessibles a tots els ciutadans, sense discriminar a ningú per les seves capacitats o la tecnologia que utilitzi. 

Aquest portal ha estat desenvolupat seguint les pautes de prioritat 2 d'accessibilitat (adequació al nivell "AA") definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WACG) per la iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del World Wide Consortium (W3C).

No obstant això, la mera satisfacció d'aquests criteris no garanteix per si sola un accés fàcil a tots els nostres continguts, per la qual cosa seguim treballant per tractar de cobrir el major nombre possible de prioritats 3 d'accessibilitat (adequació al nivell "AAA").

Per contactar amb el servei d'accessibilitat de la web del Consell Superior d'Esport, enviï un correu al servei de publicació web

Última revisió d'accessibilitat: Desembre de 2018

WCAG Validación