Centre de Medicina de l'Esport

El Centre de Medicina de l'Esport (CMED) té caràcter estatal i depèn de la La Agencia Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD)