Nazioarteko lankidetzaren alorrean

Nazioarteko harremanen saila (aurkezpena eta Nazioarteko harremanak dituzten organismoen kirol kontseilu gorena