Gardentasuna

1. Erakundeari, antolamenduari eta plangintzari buruzko informazioa.
2. Garrantzia juridikoa duen informazioa.

ERAIKUNTZAN

3. Ekonomia, aurrekontu eta estatistikari buruzko informazioa.