Osasun-azterketa

Hainbat datu eman behar da.

  1. Filiazio datuak
  2. - Datuak
  3. Familiaren historia
  4. Aurrekari pertsonalak
  5. Traumatologikoaren Historia
  6. Ohitura higienico-dieteticos
  7. Ginekologia Historia
  8. Beste zenbait