mancha gris

Conferència Sectorial d'Esport

Aquesta iniciativa suposa elevar el grau d'interlocució existent fins ara entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats i ciutats autònomes, i mostra la importància que té per a aquest Govern el desenvolupament del principi de cooperació entre les diferents administracions públiques referent a l'esport.