Protocol d'actuació enfront de la violència sexual

PROTOCOL PER A la PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ ENFRONT DE LA VIOLÈNCIA SEXUAL EN EL CONSELL SUPERIOR D'ESPORTS

El Consell Superior d'Esports declara la tolerància zero davant la violència i vol garantir el dret de tots/as els/as esportistes a gaudir d'un entorn esportiu segur i saludable, exempt de tot tipus de violència, inclosa la violència sexual, assumint la responsabilitat de protecció i salvaguarda dels seus drets.

A fi d'aprofundir en la prevenció, la detecció i actuació enfront de la violència sexual en l'esport i impulsar la sensibilització social en la matèria, el Consell Superior d'Esports ha elaborat un nou protocol d'actuació enfront de la violència sexual per a la seua aplicació en els centres d'alt rendiment i en totes les instal·lacions del CSD.

Així mateix, s'han identificat situacions, comportaments i actituds que impliquen violència sexual i, per tant, es consideren inacceptables, establint-se mecanismes tant per a la detecció com per a l'actuació en este àmbit.