El Consejo de Ministros aprueba la distribución de 35 millones entre las CC.AA. para la modernización de las instalaciones deportivas y el fomento del ejercicio físico

O Consello de Ministros aprobou a proposta de distribución territorial e os criterios de repartición dunha nova partida de 35 millóns de euros
  • O Executivo ratifica a proposta de distribución territorial e os criterios de repartición de 26 millóns de euros dirixidos á transición ecolóxica das infraestruturas deportivas e 9 millóns para plan de promoción da actividade física e o deporte para a saúde a través de ferramentas dixitais
  • Con estas nuevas inversiones, se han territorializado ya 84 millones de euros entre las CC.AA. y las ciudades autónomas, casi un total del 30% de los fondos de recuperación destinados al deporte

 

Madrid, 3 de maio de 2022.- O Consello de Ministros, a pedimento do Ministerio de Cultura e Deporte, aprobou na súa reunión de hoxe a proposta de distribución territorial e os criterios de repartición entre as Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla dunha nova partida de 35 millóns de euros durante 2022, no marco do Compoñente 26 “Plan de Fomento do Sector Deporte” do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.  

De esta cantidade, 26 millóns de euros irán dirixidos á transición ecolóxica das instalacións deportivas, co fin de modernizar as infraestruturas dos Centros de Alto Rendemento deportivo e a Rede de Centros existente nos CC.AA., adaptándoas a criterios de sustentabilidade e optimización enerxética. Sumados aos 49 millóns de euros xa distribuídos durante 2021 con leste mesmo obxectivo, alcánzanse os 75 millóns de euros de investimento en dous anos, tal como aprobouse na última Conferencia Sectorial do Deporte.

Por outra banda, os outros 9 millóns de euros da partida aprobada polo Consello de Ministros irán destinados á implementación dun Plan de Prescrición de Actividade e Exercicio Físico. O obxectivo deste investimento é que os CC.AA. desenvolver e implementen un plan de promoción da actividade física e o deporte para a saúde (AFBS) a través de ferramentas dixitais dirixidas a mellorar a accesibilidade e eficacia dos sistemas deportivos e de saúde, ademais de intensificar a formación dos profesionais involucrados. Dada a súa vinculación entre deporte, saúde e tecnoloxía, este investimento enmárcase no eixo de Dixitalización do Compoñente 26.

Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto, el siguiente paso será su sometimiento a la próxima Conferencia Sectorial del Deporte.

 

Ya aprobouse a distribución de 84 millóns de euros

 

Cos novos investimentos pertencentes ás partidas de dixitalización do deporte e de modernización das instalacións deportivas, no que levamos de 2022 xa se territorializaron entre as Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla un total de 84 millóns de euros.

Una cifra que supone casi el 30% de los 300 millones dirigidos al Plan de Fomento del Sector Deporte, y que se distribuye en tres grandes ejes: el Plan de Digitalización (75 millones), el Plan de Transición Ecológica (146 millones) y el Plan Social del Deporte (77 millones).