Esportistes d'Alt Rendiment

El reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment, defineix 7 nivells diferenciats d'esportistes d'alt rendiment. Els esportistes d'alt rendiment no figuren en cap relació, ni surten publicats en el BOE. Poden sol·licitar un certificat que acrediti aquesta condició els esportistes que compleixin els requisits definits als apartats a), b), d) i) i f), a través de les seves Federacions Esportives Espanyoles al Consell Superior d'Esports, i els esportistes que compleixin els requisits definits en els apartats c) i g) als organismes competents en les CCAA.

En relació amb el conjunt de mesures de suport incloses en el reial decret d'esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment, els esportistes d'alt rendiment únicament es pot acollir a les mesures relacionades amb els estudis, definides en l'article 9 del reial decret.