Jardunaldi, biltzar, mintegi eta egindako foro

Ikus daitezke hainbat ekitaldi antolatu edo babestutako kirol jarduerari buruzko programetan genero-ikuspegia duten kirol kontseilu nagusiak (emakumea eta kirola