Convocatòria d'ajudes a dones esportistes l'any 2020

Les sol·licituds es podran presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del CSD.

Madrid, 10 de juny  de 2020.- El Butlletí Oficial de l'Estat arreplega  hui l'extracte de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen ajudes a Dones Esportistes l'any 2020. Les sol·licituds es podran presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports.

Esta convocatòria d'ajudes està dirigida a facilitar la conciliació de la vida esportiva i personal a dones esportistes amb llicència federativa en vigor per maternitat, conciliació dela vida esportiva i familiar i/o formació acadèmica reglada. Per a açò es finançaran les situacions descrites a continuació:

  1. Ajudes a dones que tinguen la consideració d'esportistes d'alt nivell(DONEN) per naixement, adopció o acolliment durant l'any 2019.
  2. Ayudas a mujeres deportistas DAN y/o integrantes de equipos nacionales, para conciliación de la vida deportiva y familiar con hijos/as menores de tres años matriculados en centros educativos infantiles o a cargo de personal cuidador, en el año 2020.
  3. Ajudes a dones esportistes DONEN i/o integrants d'equips nacionals, per a formació acadèmica reglada referida al curs acadèmic 2019-2020.

Per a més informació, així com per a la seua sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichatramite.aspx?idprocedimiento=94&botonSeleccionado=2