Actuacions Institucionals

 En aquest apartat s'inclouen les actuacions que incideixen en l'àmbit institucional, tant les de caràcter nacional com la de caràcter internacional