Normativa d'Instal·lacions Esportives de Pilota Basca (NIDEPV)

Normativa aprovada per la Federació Espanyola de Pilota i per la Federació Internacional de Pilota Basca amb el següent contingut