Els Pressupostos del CSD per a Federacions Esportives aconseguixen els 90 milions, el doble que en l'última crisi

La quantia rebuda per les FFDD va tocar fons entre els anys 2013 i 2015, quan amb prou faenes superava els 40 milions d'euros
  • La subvenció ordinària anual ascendix a 53 milions d'euros enfront dels 48 milions del 2020, amb un creixement del 9%
  • Totes les Federacions que participen en els JJ.OO de Tokio comptaran amb increments pressupostaris

Madrid, 16 de novembre de 2020.- El Consell Superior d'Esports (CSD) ha dotat d'una pujada de fins al 7,5% a les subvencions a les Federacions Esportives Nacionals per al pròxim any 2021, aconseguint la suma de 90,3 milions d'euros per tots els conceptes enfront dels 84 milions del 2020. Eixa xifra, a més, dobla ja la dels últims anys de la crisi, quan les Federacions van rebre entorn de/entorn de 40 milions d'euros per exercici al llarg del trienni 2013- 2015.

L'enorme esforç econòmic és a conseqüència del compromís d'este Govern de dotar a l'esport espanyol dels mitjans necessaris per a impulsar i protegir l'esport d'alt nivell com un dels majors factors d'integració de la nostra societat. cal ressaltar sobre este tema que la subvenció ordinària corresponent a l'any 2021, la més important que perceben les Federacions, ascendirà a 53 milions d'euros si els Presupuestos entren en vigor. Eixa quantitat creix un 9% respecte a la de l'any en curs, que ha ascendit a 48 milions.

El CSD, amb este decidit increment, llança el missatge de seguir recolzant als esportistes i equips nacionals amb tots els mitjans al seu abast, tenint en compte que a més 2021 és any olímpic amb els Jocs d'Estiu de Tòquio, i sempre amb l'objectiu és aconseguir els millors resultats possibles. Els comptes públics arrepleguen un augment de les subvencions al Comité Olímpic Español (COE) de més del 400%, fins als 4,7 milions d'euros.

Entre les partides pressupostàries previstes al marge de la subvenció ordinària, cal destacar les dedicades a la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que percebrà 8,5 milions d'euros per a protecció social dels esportistes, i 2,2  milions pels ingressos derivats de la Llei del Joc; la de dona i esport, que ascendix a 2,5 milions per a recolzar l'esport femení; o la d'ajudes a esportistes pels seus resultats en competicions, que toca els 2 milions després de pujar un 42%.

“Estem davant unes dades històriques, la xifra més alta d'este segle dedicada a l'esport espanyol. Esta aposta no fa sinó ratificar el compromís d'este govern, i especialment del President del Govern, amb l'esport espanyol”, assegura la presidenta del CSD, Irene Lozano, respecte al projecte de Pressupostos. “Crec que que puc afirmar, sense por d'equivocar-me, que des dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 mai s'havia fet una aposta tan ferma i sòlida pel sector esportiu i és que per a este Govern l'esport és un ben públic, una ferramenta essencial per al desenvolupament de la nostra societat”, rebla.