Akzioen% 25 baino gehiago erostea baimendu baten S.A.D.

Edozein pertsona fisiko edo juridikok akzioak erosi nahi duen Kirol sozietate anonimoa (ELZ) edo zuzenean edo zeharka gerta daitezkeen baloreak harpidetzeko edo erosteko eskubidea du; beraz, lotura izatea eta, bestetik, parte bat pasatzea boto-eskubide guztien% 25 edo gehiagoko gizartearen irudian, baimena eskatu behar daaurretik(kirol kontseilu nagusiak.

Baimenaren eskabidea, behar bezala sinatuta, bertan beti:

a)Eskuratzailearen eta eskualdatzailearen identifikazioa (alegia, Baldin eta egiten den eskuratzea edo eskualdaketa sozietate edo beste pertsona batzuen bidez kontrolatzen dira erosle gisa identifikatu diren pertsonei, beren ekintzak zuzenak edo gehiago denean. besteren kontura egiten da eskabidea eskuratzen duenak, zirkunstantzia hori adieraziko da.

b)Kirol sozietate anonimoak identifikatzeko, kapitala eta akzioak edo proiektatzen den balio izan ezik.

c)- Erosketak (edo ehunekoa eta identifikatzeko edo gehiago erosi ondoren egiten esku gelditzen den arte.

d)Identifikatu pertsona fisiko edo juridikoek, norekin burutuko den akordio edo hitzarmen horren ondorioz egingo dela datorren baimenaren helburua, parte-hartzaile bakoitzaren parte-hartzea eta abar zehatz adierazita (ezinbestekoak direla.

Halaber, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko.

a) pertsona fisikoa honela Osatuta mailarainoko, eskatzailea pertsona juridikoa bada.

b) eskuratzailea edo notario-akta egiten ez duela inolako ardurapeko adierazpena lortzeko debekuen (1990 (10 / Kirol ekintzak legearen 23. artikulua. / 1999 urteko 629 eta 17. artikuluak.

Kirol kontseilu gorenak atzera botako du, ebazpen arrazoitu bidez, baimenik ez direnean, 629 / 1999 DEKRETUA (17. artikuluan zehaztutako moduan adulterar eskuratzeko, aldatzeko edo indargabetzeko normaltasunez parte hartzen duen gizarteak lehia profesionala.

Ebazpena hiru hilabeteko epean notificase ez bada, baimena eman dela ulertuko da.

Baimena ukatu baimena edo partaidetza garrantzitsuen erregistroan agertaraziko da.