Acreditacións

Acreditación de xornalistas para as actividades do Consello Superior de Deportes 

O acceso dos medios de comunicación á sede central para actividades con cobertura informativa limitarase exclusivamente a aqueles que estean debidamente acreditados ante a Oficina de Prensa do Consello Superior de Deportes.

A solicitude debe realizarse con carácter previo a través do correo electrónico prensa@csd.gob.es

Solicitude de utilización de instalacións deportivas

O acceso aos Centros de Alto Rendemento limitarase exclusivamente a aquelas persoas que estean debidamente acreditadas ante a Oficina de Prensa do Consello Superior de Deportes e o Servizo de Instalacións.

A solicitude debe realizarse con polo menos 72 horas de antelación sobre a actividade prevista a través do correo electrónico prensa@csd.gob.es.