Conferència Sectorial d'Esport

Aquesta iniciativa suposa elevar el grau d'interlocució existent fins ara entre l'Administració General de l'Estat i les Comunitats i Ciudades Autónomas, i mostra la importància que té per al Govern el desenvolupament del principi de cooperació entre les diferents administracions públiques referent a l'esport.