Conferencia Sectorial de Deporte

Esta iniciativa supón elevar o grao de interlocución existente ata agora entre a Administración Xeral do Estado e as Comunidades e Ciudades Autónomas, e mostra a importancia que ten para o Goberno o desenvolvemento do principio de cooperación entre as distintas administracións públicas no referente ao deporte.