Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local

Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local

Una Carta que convida a les Entitats Locals a exercir les seves competències en favor d'una major igualtat entre totes les persones. Elaborada i promoguda pel Consell de Municipis i Regions d'Europa

 

PDF: