Esport Inclusiu II

ESPORT INCLUSIU II és un programa que cerca promoure la pràctica esportiva de persones amb discapacitat com a eina per a la seva integració social. La pràctica esportiva a més de ser un poderós instrument per al foment de la salut, afavoreix dinàmiques que equilibren les diferències personals permetent la inclusió de les persones amb discapacitat en els seus entorns socials.

ESPORT INCLUSIU II es materialitza en l'engegada d'iniciatives relacionades amb el foment de l'activitat esportiva que promoguin la inclusió i la integració en l'esport, posant especial interès en les persones amb discapacitat.  Las principals vies de desenvolupament del projecte seran:

  1. Promoció de l'activitat física en entorns inclusius
  2. Formació especialitzada
  3. Accessibilitat a l'esport
  4. Pla esportiu de promoció de competicions inclusives
  5. Comunicació i difusió del valor de l'esport inclusiu i els seus assoliments