Batzorde Mistoak: Eraldaketa SAD eta Paritarioa

Futbol-batzordearen osaera Mistoa

Saskibaloi-batzordearen osaera Mistoa

Composición de la Comisión Paritaria C.S.D. – L.N.F.P.: Creada en el Protocolo firmado entre el M.E.C.D., el C.S.D. y la L.N.F.P. el 25 de abril de 2012