Kirolean berdintasunerako behatokia

Ministro kontseiluak onartu du 2020ko abenduaren 22an sortuKirolean berdintasunerako behatokia,helburuanagusia:

  1. eta emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzeko,
  2. eragin galarazten duten oztopoak kentzea, berdintasunaren alde, eta goi-mailako kirolariak
  3. tratu eta aukera berdintasuna sustatzea da, Espainiako kirol sisteman.

Behatokiak etorkizunean modu fidagarrian diagnostikatu balio du, eta egin ahal izango diren aurrerapenei tratu eta aukera berdintasuna eta, ondorioz, politikak ebaluatzea, eta horretarako planifikatutako kirolaren arloan izango Da horrela. informazio-neurri egokiak hartu aurre zuzendutako sexuagatiko bereizkeria oro, tratu eta aukera berdintasuna bermatzea, eta arlo guztietan emakumeen presentzia gehitzea.

Helburua da helburuak erantzutea 8. artikuluan 460/2015 errege dekretua, ekainaren 5eko estatutua onartzen duena. kirol kontseilu goreneko kirol zuzendaritza nagusiaren ematen dio, honako hauek zehatz-mehatz egin eta garatzea, jarduerak eta neurriak proposatzea, arau ziurtatzeko helburua duten tratu-berdintasuna eta emakumeen aukera eta eragin galarazten duten oztopoak. sexuagatiko berdintasunaren kirol arloan edo berdintasuna oztopatzen duten goi mailako kirolarien eta ezgaitasuna duten pertsonak.

Bestalde, espainia europar batasuna eta nazioarteko erakundeetan artean erabiltzailea lehenesteko konpromisoa garatu beharra mekanismoak eta datu-baseari buruzko politikak egitea, eta adierazleak eta generoaren araberako azterketa, bereizitako diagnostikoa egiteko aukera ematen duten emakumeen egoera dagokionez, gure herrialdeko gure inguruko herrialde gehienetan.

Berdintasun-Behatokiak Kirol jarduerei buruzko urteko txostena egingo du, aurreko urtean garatu eta europako beste zenbait kasutan, egokitzat jotzen duenean lehendakaria. Urteko txostena izango da behatokiaren web orrian, kirol kontseilu gorenaren bermatzeko eskubidea, herritarrek informazio publikorako.

Funtzioak

Behatokiaren eginkizunak dira berdintasun-Kirola:

a) organo gisa jokatzea iraunkorra eskuragarri dagoen informazioa biltzeko eta analizatzeko, eta estatuko eta nazioarteko hainbat iturri genero berdintasunari buruz eta kirolaren eremuan, aukera-berdintasunari buruz, eta goi-mailako kirolariei barne, konpromisoak eta europar batasunaren politika eta arlo horretan bultzada emateko jarduerak.

b) buruzko informazioa jasotzea, neurriak eta egin dituen jarduerak, eta Espainiako kirol sisteman.

c) jardueren jarraipena egitea landu daitezkeen esparruan genero-berdintasuna eta aukera-berdintasunaren arloan Espainiako Kirol-Sistema, bai eta goi mailako kirolarien eta ezgaitasuna duten pertsonak.

d) berdintasunerako planak ezagutzea, kirol federazioen eta emaitzak urteko jarraipena.

e) buruzko ezagutza hobetzeko informazioa Lortu eta zabaltzea-ditzaketen ekintzak aztertu sistemako eragile guztiek Espainiako Kirol-eremua, txikikoen babesaren arloan, aurrea hartzeko eta aurre egiteko laneko jazarpenaren kontrako eta sexu-jazarpena eta sexu-arrazoiengatiko kirol arloan, genero-indarkeriaren barne.

f) emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako behatokia eta gehiena erraztearren, emakumearen institutuaren eta aukera berdintasunerako egindako jarduerei buruzko informazioa.

g) sustatzea eta txosten teknikoak emakumeen egoeraren diagnostikoa kirolaren esparruan, kirolari eta teknikak barne espainian.

h) Jakinarazi diren gaiak bere irizpidearen arabera, baldin eta genero berdintasunaren arloan eta aukera berdintasunari dagokionez eta goi mailako kirolarien Espainiako Kirol-Sistema bidez bidalitako parte hartzen duten ministerio-sailek, behatokiak baita behatokiak iritziz interesgarriak diren gaiak.

i) neurriak hartzeko proposamena egitea eta genero-berdintasunaren aldeko jarduketak eta aukera-berdintasuna eta enkaitzea, ez da inolako oztoporik egongo goi mailako kirolarien ezinduen gipuzkoako kirol sisteman, Espainiako barne), eta ekintza positiboa.

j) neurriak hartzeko proposamena egitea eta jardueren eraginezko gehiegikeriak ekiditeko eta indarkeria (sexu-barne). emakumeen aurkako

k) sustatzea eta joan-etorrietarako-laguntzako proposamenak kirol-a beste jarduera profesionalik-bizitza amaitu ondoren.

l) bere helburuak betetzen laguntzen duten beste edozein eginkizun, baita agintzen dizkionak, kultura eta kirol ministerioak.

Funtzio horiek baliatzeko orduan badira eta lankidetza dituzten eskumenen kaltetan jo gabe estatuko estatistika-zerbitzuak.

Osaera

Berdintasun-Behatokiak Kirol-emaileak kide hauek izango ditu:

- Lehendakaria: titularrak kirol zuzendaritza nagusia. Kargu hori hutsik dagoenean, kanpoan edo eri dagoenean edo legezko beste arrazoiren bat ordeztu egingo da, titularrak lehen Lehendakariordetza.

- Lehendakariordea/1º: titularraren eskumenak bere gain hartzen dituen Zuzendariordetza Nagusia, baldin eta genero berdintasunaren arloan kirol kontseilu goreneko barruan.

- Lehendakariordea/2º: izendatutako pertsonak berdintasun ministerioaren ordezkari modura institutuaren bidez, emakumeen maila izango ditu gutxienez zuzendariorde nagusia edo horren baliokidea izan behar dute.

- Kideak: bakoitzaren Ordezkari bat ministerio-sailek, eta genero berdintasunaren arloan eskumenak dituzten eta aukera izango da, gutxienez zuzendariorde nagusiak edo pareko arduradun batek maila edo lanpostua betetzen duen unitateko burua, dagokion departamentuaren berdintasuna.

Kanpo arazoetako ministerioa, europar batasunean eta Lankidetza.

Defentsa ministerioa.

Hezkuntza ministerioa eta lanbide-heziketa.

Lan eta gizarte-ekonomia.

Industria, merkataritza eta Turismo ministerioa.

Eskubide sozial eta 2030 agendarekin ministerioa.

Zientzia eta berrikuntza ministerioa.

Kontsumo ministerioa.

Unibertsitate-ministerioa.

Behatokiko Idazkaritza, hitzarekin baina botorik gabe, eginkizunak betetzen duten laguna zuzendariorde orokor honekin batera erantsi edo organoaren eskumenak bere gain hartuko dituen Zuzendariorde Nagusia, baldin eta genero berdintasunaren arloan kirol kontseilu goreneko barruan.

Aztertu beharreko gaiak aintzat hartuta, lehendakariak edo buruak kirolean berdintasunerako behatokia ere gonbidatu ditzake bileretara beste pertsona batzuei administrazio publikoen ordezkariak, bai eta interes-taldeen ordezkariak, adituek eta profesionalek parte hartu ahalko dute, hitzarekin, baina botorik gabe. Parte-hartze hori adituen noizean behin, profesionalak edo interes-taldeen edo konpentsazio ekonomikorik eskatu ahal izango da, baina ez da ordainsaria.

Behatokiaren bilerak